Együttműködési megállapodás a CIVIL ÚT ALAPÍTVÁNY és a MH BPNYKLUB között

Az Alapítvány az együttműködés keretében a Klub figyelmébe ajánlja az alábbi programokat:

 • Civilút Szenior Akadémia előadássorozata
 • Népegészségügyi Szűrőprogramon történő részvétel biztosítása (korlátozott számban)
 • Odaadó Program népszerűsítése
 • Jószolgálati program keretében, előre meghatározott rendezvényeken ingyenes jegyek biztosítása nyugdíjas korú katonák számára
 • Édes Főzősuli információs anyagok, videók elérhetővé tétele – diabétesz, cukorbetegség témakörben
 • az Obsitos-program kommunikációjában szerepvállalás interjúk készítésével
 • az Alapítvány vállalja, hogy a kommunikációs felületein népszerűsíti, illetve hírleveleiben és a honlapján megjeleníti az Klubot, mint együttműködő partnerét.

Amennyiben a Klub bármely program megvalósítására igényt tart az Alapítvány részéről, úgy Felek a lebonyolítással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről külön szerződést kötnek.

A Klub az együttműködés keretein belül az alábbiakat vállalja:

 • részt vesz az Odaadó Program és az applikáció, website promotálásában,
 • az Obsitos program kommunikációs szerepvállalásához kontaktok átadására az Alapítvány részére, illetve új kontaktok és kapcsolatok feltérképezésének és kiépítésének elősegítése,
 • a Klub elősegíti a Felek együttműködése során megszervezett rendezvényekről szóló beszámolók a HOKOSZ Krónikában, illetve alkalmanként az Obsitos magazinban történő megjelentetését, meghatározó életút interjúk bemutatását,
 • a Klub vállalja, hogy a kommunikációs felületein népszerűsíti, illetve hírleveleiben és a honlapján megjeleníti az Alapítványt, mint együttműködő partnerét.

A Civilút Alapítvány honlapja elérhető itt: https://www.civilut.hu/