A klub szervezeti elemeinek ülései

Ezen oldalon a Klub vezető testületeinek, szervezeti elemeinek alapszabály szerinti  működéséhez szükséges értekezletek, ülések rendje, azok helye és ideje látható havi bontásban.

Az eseményre kattintva, lenyíló ablakban olvasható az adott esemény tárgya, a szerkesztéskor ismert napirendje, ami az időponthoz közelítve folyamatosan pontosodik, bővül. Ide az ülések várható napirendje kerül feltöltésre. A Küldöttgyűlés, a klubtanácsülés, napirendi pontjait a klubelnök jóváhagyásával a klubtitkár, a klubtitkári és a bizottsági értekezletek napirendjét titkár, és az adott bizottság elnöke köteles – az adminisztrátor, (vagy helyettese) közreműködésével – tartalommal feltölteni.

Az oldal tartalmának a forrása a „Dokumentumok” oldal „Tervezési dokumentumok” fejezetben található „2023. ÉVI MUNKA-, ÉS RENDEZVÉNYTERV”, ahol egy oldalba tömörítve, valamint térben és időben ábrázolva  a  „NAPTÁR a 2023. ÉV TERVEZÉSÉHEZ” dokumentumok.