Tagozatok

Gödöllői tagozat

2014-ben ünnepelte klubunk a fennállásának 25. évfordulóját, ennek kapcsán áttekintettük eddigi tevékenységünket.

Gödöllőn 1989-ben megalakult és két évtizeden át működött a Fegyveres Erők Nyugdíjas Klubja. A nyugdíjas tagok a MH. Gödöllői Gépgyár, a MH. Híradó Technikai Üzem, a RELEK és a 2. Híradó Anyag Raktár részlegeiben dolgoztak, mint hivatásos katonák, illetve polgári alkalmazottak, és az ő családtagjaik voltak. De voltak rendőrségi és polgárvédelmi nyugdíjasok és az ország más részéből a helyőrségbe érkező nyugállományú katonák és azok családtagjai is. Nem mindenki lakott Gödöllőn a klubtagok közül. Voltak aszódi, isaszegi, kistarcsai, de még budapesti klubtagok is.

A klub kiemelkedő érdekvédelmi és kulturális tevékenységet végzett, melyet a Magyar Honvédség magasabb parancsnoksága is elismert. Többen kaptak a munkájukért kitüntetést, illetve elismerő oklevelet.

2004-ben a klubvezetők, Kasza József nyá. őrnagy, Kasza Józsefné katona özvegy, Szalkai Lajos nyá. alezredes, és Karádi László nyá. alezredes egymást követő halála után a klub tevékenysége megszűnt.

Csipkerózsika álmából ébresztette és keltette életre Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke az alvó Honvédségi Nyugdíjas Klubot azzal, hogy több éven keresztül szorgalmazta az új vezetőségválasztást azért, hogy a klub az előző évtizedekkel megegyező tevékenységet tudjon folytatni.

Egy hónapos előkészítő munka során sikerült értesíteni a korábbi tagokat, akik nagy érdeklődéssel és szívesen vették a megkeresést. 2013. január 31-én tartott gyűlésen a megjelent 19 fő megválasztotta a 3 fős vezetőséget. Az elnök Szurdok György nyá. alezredes lett, elnökhelyettesnek Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredest választottuk, és a titkári teendők elvégzésére Léber Istvánnét kértük fel.

A gyűlésen az is elhangzott, hogy szeretnénk a Budapesti Nyugállományúak Klubjához csatlakozni. Még ez év március 19-én a Klubtanács egyhangú igen szavazattal csatlakozási kérelmünket elfogadta.

A Budapesti Nyugállományúak Klubjával is egyre sokrétűbb kapcsolatot építünk. Az elmúlt két évben számos közös előadáson, rendezvényen, és kiránduláson vettünk részt.

Létszámunk a kezdeti 19 főről 55 főre növekedett, és a jövőben is fő feladatunknak tartjuk a területünkhöz tartozó nyugállományú katonák, illetve az özvegyek és a hozzátartozók felkutatása.

                                   Szurdok György

                                   nyá. alezredes, klubelnök