Tagozatok

Gödöllői tagozat

2016
Január
01
10:00
Beszámoló a klub 2015. évi tevékenységéről

2015. évben is valamennyi rendezvényünk sikeresen, a tervek szerint zajlott, ahol a klub tagjai mindig majdnem teljes létszámban megjelentek.

Klubdélutánjainkat minden harmadik csütörtökön 14 órától tartottuk meg a Civil Házban.

Januárban:  Elnöki beszámoló hangzott el a Budapesti Nyugállományúak Klubja tanácsüléséről, ahol továbbra is a nyugállományba helyezett katonák és alkalmazottak érdekében folyó munkáról volt szó. Biztató eredményekről számoltunk be az év folyamán. Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjával folyamatosan jó volt a kapcsolatunk.

Papcsák Sándor elnökhelyettes vetített képes előadást tartott külszolgálati tevékenységéről.

Február:   Vendégünk volt Dr.Juhász Árpád geológus kutató. Nagyon érdekes előadást hallottunk utazásairól és jövőbeni terveiről.

Március:   "Az egyén színei és stílusa" címmel előadást tartott Schmidtné Balla Mária, aki a színekkel kápráztatott el bennünket. Tanácsait az öltözködésünknél - gondolom- megfogadtuk.

Április:   Dr. Margittai Gábor újságíró, történész-kutató a " Szamár sziget szellemkatonái" címmel vetített képeket az I. világháborúban fogságba került mintegy 85 ezer "elfelejtett" hadifogolyról.

Májusban:   Tájékoztatást kaptunk Dr. Tamás Mártától,  az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályának vezetőjétől az önkormányzat lehetőségeiről szociális, ellátási ügyekben.

Júniusban:    Féléves záró rendezvényünk volt, ahol vendégeink voltak a Budapesti Nyugállományúak Klubja  Személyügyi Tagozatának tagjai, akikkel egész évben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.

A nyári pihenő után.

Szeptember:  "Felkészülés a téli hónapokra" Bélteki Melinda előadását hallgattuk a vitaminok jelentőségéről és a szervezetre gyakorolt hatásáról.

Október:   Erdős László nyá. ezredes "70 éve történt" címmel vetített, képes előadását nagy érdeklődéssel hallgattuk, különösen a normandiai partraszállás eseményeit élezte ki, amely helyszínét személyesen is megnézte.

November:   Lányi Aladár nyá. őrnagy  "Amerikában jártam" c. vetített  képekben bensőségesen mutatta be Amerikában élő családját, továbbá a rakéta-és fegyvermúzeumokat.

December 17-én évzárót tartottunk a Török Ignác Gimnázium éttermében. Zenés műsorral zártuk az esztendőt.

Minden hónapban köszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtársainkat!

Összefoglalva:   Színes, tartalmas összejöveteleket tartottunk, ahol a tagság tájékoztatást kaphatott egy-egy érdekes témáról, és talán új ismereteket is szerezhetett. Összejöveteleink majdnem mindig teljes létszámmal és jó hangulatban teltek.

Szervezeti életünk:  Az elmúlt évben elhunyt klubtársunk Kiszel Istvánné nyá. főtörzsőrmester, akit katonai tiszteletadás mellett az isaszegi temetőben helyeztek örök nyugalomra. Emlékét megőrizzük!

A jelenlegi nyilvántartott taglétszámunk:     53    fő                                            

    -   MH-től nyugállományba kerül :     25    fő

     -  pártoló tagok             :     28    fő

Ügyvezetés tevékenysége:   A vezetőség folyamatosan tartotta a kapcsolatot a MH Budapesti Nyugállományúak Klubjával, valamint a Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesülettel. Rendszeresen részt vettünk a klubtanács, egyesületi vezetőség ülésein, ahonnan a kapott feladatokat igyekeztünk megoldani.

Erősítette a vezetést a megjelent, és állandóan frissülő honlapunk tartalma köszönhetően Mátrai Ferencné, Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes, és Mátrai Zsuzsa klubtagok munkájának.

Titkárunk Léber Istvánné változatlan nagy energiával, körültekintéssel szervezi és irányítja a klub életét.

Közművelődési tevékenységünk széles skálán mozog:

  • Központi rendezvényeken veszünk részt a budapesti Honvéd Kulturális Központban: Nőnap, Katona özvegyek találkozója, Fenyő ünnep.
  • Gödöllőn a Gödöllői Akadémia előadásain, tagjaink többes tagsággal is rendelkeznek, így a városi rendezvényeken, a Királyi Kastély rendezvényein, a Művészetek Háza programjain, stb.

Hajnal Irén tagunk szervezésében kirándulásokon veszünk részt, amelyek honlapunkon is mindig megjelennek.

A Budapesti Obsitos újságban rendszeresen jelennek meg cikkeink Mátrai Ferencné és Hajnal Irén tollából.

Az összekötőnk Erdő Judit tájékoztat bennünket a központi kirándulásokról.

Tóth Mihályné -Ancika- szervezi a külföldi kirándulásokat, amelyen tagjaink is részt vesznek.

Szociális-és kegyeleti tevékenység:  Dr. Szabó Györgyné -Gizike- lelkiismeretesen végzi ezirányú tevékenységét. A Központi Munkabizottság kilenc tervezett ülésén részt vett, s méltó módon képviselte klubunkat. Állandó tájékoztatást kapunk a kegyeleti ügyekben történő változásokról. Már a honlapunkon is elérhetők ezek a változások. Segítője Szabadi Jáno,s aki szintén aktívan vesz részt ezeken az előadásokon.

Gazdálkodásunkról:  Bevételeink az 1000,-Ft-os évi tagdíjak /100%-ban saját felhasználásban/, a Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesülettől kapott összeg /változó/. Erről való elszámolás a beszámoló egyik napirendi pontja.

Természetesen ennél még sokkal több dolog történt velünk. Ennek részletei a honlapunkon: www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu

2016. évi feladataink:

- A honlapunk további működtetése, folyamatos kapcsolat a Budapesti Nyugállományúak Klubja  honlapjával

- A tagság kapcsolatainak további erősítése,

- A korábbi előadásos programok folytatása,

- Ismert, elsősorban gödöllői személyek bekapcsolása a klub életébe,

- Tablók készítése a honvéd klub történetéről.

                              Szurdok György nyá.alezredes, elnök

2015
Január
01
10:00
Beszámoló a 2014. évi tevékenységről

A létszámunk ebben az évben 41 főre növekedett, ezért összejöveteleinket tágasabb helyen, a gödöllői Civil Ház nagytermében tartottuk, és tartjuk minden hónap harmadik csütörtöki napján 14 órakor.

2014-ben elhunyt Bartha József klubtársunk. Emlékét megőrizzük!

Klubunk 2014. évi eredményes tevékenységéhez adottak voltak a feltételek.

Klubvezető: Szurdok György nyá. alezredes

Elnökhelyettes: Tóth Péter nyá. mk. alezredes

Titkár: Léber Istvánné klubtag

Közművelődési felelős: Erdő Judit klubtag

Kegyeleti felelős: dr. Szabó Györgyné klubtag

            Klubvezetőségünk megfelelő összeköttetést biztosított a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjával: a tagság szervezését, a velük való foglalkozást, a nyilvántartások pontos vezetését, a pénzügyi eszközök pontos elszámolását hozzáértéssel, lelkiismeretesen, önzetlenül végezték, szervezték a kulturális, szociális tevékenységet. Ezúton is köszönjük!

Feladatainkhoz szükséges pénzügyi keret a tagdíjakból, a központtól kapott összegből, és az összejöveteleinken befizetett 100 Ft-okból biztosított volt.

Klubunk életére jó hatással van, hogy Gödöllő gyönyörű környezetével, kultúrájával, zenei életével, szellemiségével, egyetemes történelmi hagyományait ápoló, dinamikusan fejlődő, békés város, ahol jó élni és ahol az emberi közösségek között erősek a kapcsolatok. Gyakoriak a jelentős testvérvárosi küldöttségek látogatásai, a közös programok szervezése, növelve városunk nemzetközi ismertségét, tekintélyét. Klubunk folyamatosan bekapcsolódik a város színes, mozgalmas életébe. Részt veszünk más szervezet rendezvényein, közös kirándulásokon, fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket, előadókat.

A jó feltételek alapján 2014. évben színes klubprogramot tudtunk összeállítani, melyet maradéktalanul teljesítettünk.

Januárban megtisztelte klubunkat Dr. Gémesi  György polgármester úr „Merre tovább Gödöllő” címmel ismertette az önkormányzat előtt álló feladatokat, és válaszolt a feltett kérdésekre.

Februárban vetítéssel egybekötött úti beszámolót hallgattunk meg Albániáról, közművelődési felelősünk, Erdő Judit előadásában. Különleges élmény volt számunkra ezen ősi műemlékekkel rendelkező ország életének, harcainak, szokásainak bemutatása.

Márciusban, a hagyományokhoz híven, megemlékeztünk a nőnapról. Részt vettünk a városi rendezvényen is. Tavaszi varázsa volt a sok szép, színes virágnak, az elhangzott kedves, köszöntő szavaknak. Ebben a hónapban kedves vendéget köszönthettünk klubunkban. Nagy Gyula nyá. ezredes a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke tartott előadást az új MH nyugdíjasokat is érintő törvényről. Válaszolt a sok feltett kérdésre.

Városunkban a Régi Ház – 2014. Kezdet és vég című tematikus programsorozattal emlékeztek meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról. Ennek keretében a Gödöllői Nyugdíjas Akadémia vezetősége felkérte klubunkat két műsoros délután megrendezésére a Gödöllői Művészetek Házában.

Az első rendezvényre április hónapban került sor. Először Gaálné Dr. Merva Mária nyá. múzeumigazgató megnyitotta a műsorhoz kapcsolódó Duflex Fotográfia Stúdió kiállítását az I. világháborús emlékművekről készült fotókról, melyek közül többet Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes, klubunk elnökhelyettese készített. A megnyitó után Domokos József nyá. ezredes előadása következett az első világháború kitörésének körülményeiről, a főbb hadszínterekről, a magyar katonák helytállásáról, szenvedéseiről. Az előadást emlékezetes, szép műsor követte: a Gödöllői Táncegyüttes, vezetője Széphalmi Judit, azután Balassi Bálint Bajtársi Egyesület énekkara, Dorka József vers, Kozári János, Németh Rábai Ferenc ének, Soós Gabriella gödöllői zongoratanárnő zongorakíséretével. A műsor után Rózsafi János történész filmvetítéssel egybekötött előadásából megismerhettük napjaink doberdói fennsíkját, a hatalmas katonatemetőt, ahol több ezer magyar katona nyugszik. Végezetül Hajnal Irén nyá. tanárnő klubtagunk figyelmet érdemlő családi emlékeit osztotta meg velünk. Emlékműsorunkon részt vettek meghívott vendégeink: Forgács Judit őrnagy, helyőrség parancsnok, Vass Károlyné a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke, Tábikné Schurmann Szilvia a Művészetek Háza előadója.

Májusban a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának előadója, Horváth Anikó tartott igen hasznos előadást a nyugdíjasokat érintő bűnesetekről és azok megelőzéséről, kivédéséről. Kérdéseinkre sok nagyon hasznos, gyakorlati tanácsot adott.

Június hónapban zártuk a félévet, a klubdélutánon a Karizma Művészeti Együttes,  Csontos Ibolya és társulata adott számunkra egy felejthetetlen, vidám műsort.

A második félév első összejövetelét szeptember hónapban tartottuk. Vendégünk volt Bélavári Miklós százados a MH. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság érdekvédelmi tisztje, aki előadást tartott a kegyeleti tevékenységről, illetve az aktív MH. üdülőkről, és a nyugállományban lévő honvédségi dolgozókat érintő ügyekről, járandóságokról.

Az I. világháborúval kapcsolatos emlékműsor második része, melyre tavasszal felkérést kaptunk, október 31-én került megrendezésre. Rózsafi János történész folytatta a tavasszal elkezdett előadását az I. világháború kutatott hadszíntereiről. Az előadást színesítette a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület énekkarának műsora.

Ebben a hónapban Hajnal Irén klubtagunk vetítéssel egybekötött előadást tartott a jól sikerült karcagi kirándulásról, melyhez a fotókat Temesvári Gabriella készítette. Hajnal Irén közreműködésével a klubtársaink egész évben kapcsolódtak más klubok kirándulásaihoz, így eljutottak Debrecenbe, Gyöngyösre, Karcagra, Szolnokra, Bogácsra.

Októberben az Idősek Világnapja alkalmából Budapesten, a Stefánia Palotában, a Honvéd Kulturális Központban jótékonysági gála estet rendeztek a rászoruló, beteg, kórházakban hosszú ideje szenvedő, egyedül álló nyugdíjas katonák karácsonyi megajándékozására. A rendezvény megtekintése ingyenes volt, a fellépő zenekarok és művészek is gázsi nélkül léptek fel, a nézők adományaikkal segítették ezt a nemes kezdeményezést. Néhány klubtársunk részt vett a központi rendezvényen. Véleményük szerint a műsor könnyekig megható volt. Különösen a díszlet volt felejthetetlen, amely egy nagy kivetített kép volt, ahol egy délceg fiatal fegyveres katona árnyékában egy botra támaszkodó, hajlott hátú, megtört öregember görnyedt. Szívbe markoló és elgondolkodtató volt a múlt és a jelen egy képben.

November hónap kiemelkedő eseménye a klubvezetőség megválasztása volt. A választás előtt Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes, a klub elnökhelyettese jelezte, hogy elfoglaltsága miatt tisztségét nem tudja tovább vállalni. Lemondását a tagság elfogadta. A választás előtt Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes vetítéssel elevenítette fel eddigi klubéletünket. Ezután Szurdok György nyá. alezredest elnöknek, Papcsák Sándor nyá. zászlóst elnökhelyettesnek, Léber Istvánnét titkárnak megválasztottuk. Ezután elfogadtuk a 2015. első félévi programtervet, majd a 2014. évben kiemelkedő klubtevékenységükért elismerést kaptak: Léber Istvánné, Hajnal Irén, Tóth Péter Csaba, Szabadi János, Szabadi Jánosné, Tóth Mihályné és Mátrai Ferencné.

Fontos beszámolni arról, hogy 2014. évben a programok mellett minden hónapban megemlékeztünk a születés- és névnapokról. Az ünnepeltek közül a nők egy-egy szál virágot, a férfiak csokoládét kaptak. Külön megemlékeztünk a kerek évfordulókról, akik „Születésnapi Köszöntő” címmel díszes emléklapot kaptak az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökétől. Ez évben hat ilyen klubtársunk volt, akik nagyon örültek a kedves megemlékezésnek.

Ez évi utolsó klubdélutánunkat december 18-án, karácsony előtt tartottuk meg terített asztalok mellett. A gyűlés kedves, elnöki köszöntővel kezdődött, és nagyon szép, megható műsorral folytatódott. A műsor után megköszöntöttük a születés- és névnapjukat ünneplő klubtársainkat, külön a kerek évfordulósokat. Ezután klubelnökünk Szurdok György nyá. alezredes szólt a 2014. évben végzett munkánkról. Az elmondottak alapján örömmel állapítottuk meg, hogy éves terveinket, elképzeléseinket a klubvezetés lelkes, odaadó munkájával, a tagság aktív közreműködésével, és a budapesti klub vezetőinek támogatásával maradéktalanul sikerült teljesíteni.

Az elkövetkező évtől elsősorban békességet és jó egészséget várunk, melyek kellenek a jövőbeli teveink, elképzeléseink megvalósításához.

A vidám hangulatú évzáró klubgyűlésünknek ezzel még nem ért vége. Hosszasan beszélgettünk egymással, majd kellemes ünnepeket kívánva lassan haza sétáltunk a feldíszített, kivilágított, csillogó Fő téren át, ahol állt már a mindenki karácsonyfája. Megálltunk mellette és szívünket átjárta a meleg szeretet érzése.

                                                           Mátrai Ferencné klubtag