Tagozatok

Felderítő - I. tagozat

CÉLKITŰZÉSEINK:

- az Alapszabály szerinti élet működtetése, a törvényesség biztosítása,

- a szociális gondozási körbe tartozókat érintő, törvények, rendeletek, utasítások feldolgozása, értelmezése és azokról történő tájékoztatás,

- az együttműködés erősítése a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat velünk kapcsolatot tartó vezetőivel, munkatársaival.

- a Budapesti Nyugállományúak Klubja kiemelt rendezvényeinek támogatása, azokban aktív közreműködés és részvétel,

            - a honvédelem ügyének népszerűsítése, a haladó katonai hagyományok ápolása,

- a bázis alakulattól nyugállományba kerültek, klubtagjaink, családtagjaik és özvegyeik élethelyzetének, szociális körülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén támogatása,

- segítséget nyújtani az elhunyt tagjaink kegyeleti tiszteletadás-ának szervezésében,

            - részt venni a klubtagok jogainak, érdekeinek képviseletében,

            - jogszerűen rendezni a tagsági viszony létesítését és megszüntetését,

            - a Felderítő–II és a nemzetbiztonsági tagszervezetekkel közös rendezvények          szervezése,

- a klubélet fenntartásával, a baráti és kollegális kapcsolatok erősítésével, az együttes élmények biztosításával összetartozásunk erősítése,

- a tagozat kommunikációs tevékenységének erősítése, kihasználva az internet által biztosított lehetőségeket.