Tagozatok

Vegyivédelmi tagozat

VEGYIVÉDELMI TAGOZAT

A nyugállományú vegyivédelmi katonák 1978–ban a műszakiak, hadihajósok, tűzszerészek, és a közlekedési nyugállományúakkal együtt alkották a Műszaki szekciót.

A szekció akkori elnökhelyettese Illés Sándor nyá. ezredes volt.

1980-ban a vegyivédelmiek önálló szekciót alkottak.

            Mintegy évtized múlva, rövid előkészítés után az alapító tagok 1990 december 12.

ülésükön megalakították a vegyivédelmi tagozatot.

 Az alapító gyűlés az alábbi célkitűzéseket fogadta el:

  • a nyugállományúak közösségi életének alakítása;
  • kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel;
  • a szakmai hagyományok ápolása;
  • kulturális, szociális, kegyeleti feladatok ellátása.

A tagozat, amelynek 43 fő tagja volt, 1991 január 9-én megválasztotta vezetőségét.

            Elnök: Madaras Péter Pál nyá. ezredes (ezt a tisztségét haláláig 2015 júliusáig töltötte

                       be).

            Titkár: Gyarmati Pál nyá. alezredes,

            Vezetőségi tagok: Erdős József nyá. mk. ezredes (a megalakulás óta folyamatosan),

Dr.Barna Géza nyá.alezredes, Bányai Antal.nyá. alezredes,

Patkoló Gyula nyá. őrnagy (később alezredes), mint a szociális és kegyeleti bizozzság tagja, Balogh János nyá. alezredes, mint a kulturális bizottság tagja.

A későbbiek folyamán vezetőségi tagokká váltak: Reil István nyá. alezredes a Tagozat Örökös Tiszteletbeli Tagja, Kozma Péter nyá. főtörzszászlós, Kriston István nyá. alezredes, Pónya Szabolcs nyá. mk. alezredes, Dr. Meglécz Miklós nyá. mk. ezredes, Pap György nyá. százados.

            A tagozat megalakulása óta aktívan tevékenykedik célja megvalósításán.

Rendszeres összejöveteleken, találkozókon, melyen a tagozat tagjai nagylétszámmal vettek részt kialakítottuk közösségi életünket. Azóta rendszerese látogatjuk a kulturális rendezvényeket, kirándulásokon veszünk részt. Az összejöveteleken visszaemlékezünk, felelevenítjük közös emlékeinket. Rendszeresen köszöntjük a születésnaposainkat, megajándékozzuk jubileumi születésnaposokat.

A tagozat tagjai aktív szerepet játszottak a Magyar Hadtudományi Társaság vegyivédelmi szakosztályának megalakításában. Az eltelt időszak óta rendszeresen közös rendezvényeket szerveztünk.

Folyamatos kapcsolatot tartunk az élő szakmai alakulatokkal, oktatási intézményekkel, kutató – gyártó ipari társaságokkal.

Alapítói és kuratóriumi tagok vagyunk a Magyar Honvéd Vegyivédelmi Tudományos és Szociális Alapítványának.

A hagyományápolás keretén belül részt vettünk a Vegyivédelmi Emlék Hely és Múzeum kialakításában, a Piliscsabai Emléktábla elhelyezésében – és rendszeres koszorúzásában, önállóan rendezünk és rendezünk emléküléseket, megemlékezéseket, kerek asztalbeszélgetéseket.

            Tagozatunk taglétszáma 53-58 fő között ingadozik. Sajnos többen elhunytak, az idősebbek nem tudták látogatni rendezvényeinket ezért kiléptek. Ezek ennek ellenére több idősebb társunk így is tag szeretne maradni.

Ezért nagy hangsúlyt helyezünk a kapcsolattartásra, megnőtt a szociális és kegyeleti munka fontossága.

Több, új fiatalabb nyugdíjas tagunk is van. De a tagtoborzási folyamat lassú, ezért szükség van közös tevékenységre. Szükség van a közösségért végzett munka elismerésére, a közösségen belüli figyelemre és megbecsülésre.

Mivel tagozatunk elnöke Madaras Péter Pál nyugállományú ezredes úr a Klub Örökös Tagja 2015 július 30-án elhunyt, a tagozat az 2015 év végi közgyűlésén új vezetőséget választott.

            A tagozat vezetősége:

            Elnök: Pap György nyá. százados

            Titkár: Dr. Meglécz Miklós nyá. mérnök ezredes

Vezetőségi tagok: Erdős Jőzsef nyá. mérnök ezredes, Kozma Péter nyá.       főtörzszászlós, Pónya Szabolcs nyá. alezredes, Dr. Zellei Gábor nyá. ezredes