Tagozatok

Bélyeggyűjtő tagozat

                                                                        „Aki bélyeget gyűjt, barátokat is gyűjt!”

Magyar Honvédség Gábor Áron Bélyeggyűjtő Köre

az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Bélyeggyűjtő Tagozata

(1958-2016)

A katona-bélyeggyűjtés kezdeti idejét pontosan megállapítani nem tudjuk, bár információk szerint a megalakulásunk előtti időben is voltak bélyeggyűjtő katonák. Erről tanúskodik, hogy az 1930-40-es években számos kiállításon vett rész katona bélyeggyűjtő. Az 1950-es években Budapesten és több vidéki városban is tevékenykedtek katona bélyeggyűjtők, akik anyagaikkal egyénileg részt vettek bélyegbemutatókon, kiállításokon.

A Honvédelmi Minisztériumban 1957/58-ban dolgozó bélyeggyűjtő katonák és polgári alkalmazottak -mint lelkes filatelisták- szükségét érezték annak, hogy bélyegklub jöjjön létre.

A különböző katonai intézményekben, laktanyákban tevékenykedők egyre nagyobb igénnyel léptek fel annak érdekében, hogy szervezett formát adjanak szenvedélyük kiteljesedésének.

A bélyeggyűjtő katonák egyre nagyobb táborának igénye és a Néphadsereg Központi Tiszti Háza vezetésének támogatása eredményeként 1958. október 06-án tartotta meg első összejövetelét az a 18 katona bélyeggyűjtő, akiknek köszönhető a szervezett gyűjtés alapjainak lerakása. Lényegében ettől az időponttól beszélhetünk szervezett bélyeggyűjtésről a katonák körében. Az első összejövetel sikerein felbuzdulva a filatelista katonák felkeresték a MABÉOSZ vezetőit, akik szintén bátorították őket egy klub megalakítására. Ilyen körülmények között hozták létre az első katona-bélyeggyűjtők klubját a szervezők azzal az elhatározással, hogy a szabadidőt szórakozva, hasznosan kihasználva hódoljanak szenvedélyüknek, a bélyeggyűjtésnek.

A Néphadsereg 1. számú Bélyeggyűjtő Köre 1958. október 23-án alakult meg. A meglévő okmányok tanúsága szerint az Országos Szövetség 1958. december 10-én tartott ülésén a   kört felvette tagjai sorába. A későbbiek során bélyegzőt is biztosítottak, amely a 243-as számot kapta, amit ma is a kör hivatalos száma.

A bélyeg iránti érdeklődés növekedését és a köri életünk fejlődését leghívebben a taglétszám növekedésével lehet felmérni. A létszám alakulása azt mutatta, hogy az ezirányú igény rohamosan fejlődött. A 18 fő alapító tagság néhány éven belül több százra növekedett (1960-ban 311 fő, 1965-ben 634 fő, 1968-ban 964 fő), és mellette ifjúsági szakkörök is működtek szintén több száz fővel (1963-ban 122 fő, 1968-ban 350 fő).

A Néphadsereg 1. számú Bélyeggyújtő Köre igen aktív tevékenységet fejtett ki a MABÉOSZ által meghirdetett pályázatokon, versenyfelhívásokon, toborzó akciókon. Eredményességét jelzi, hogy számos kitüntetéssel, oklevéllel, bélyegajándékkal jutalmazta a MABEOSZ a kör tevékenységét és tagjait. Körünk 2009 óta patronál és szakköri foglalkozásokat vezet a budapesti Kaffka Margit Általános Iskolában, ahol átlagosan 12-19 fiatal ismerkedhet a bélyegekkel és a bélyeggyűjtés rejtelmeivel.

Az aktív köri élet mellett sok gyűjtőnk olyan kiállítási anyagokat készített, amelyek mind a hazai, mind a külföldi kiállításokon díjakat nyertek (1960-2010 között több mint négyszáz különböző szintű díjat és elismerést kaptak kiállítóink). Körünk igen nagy visszhangot kiváltó színvonalas kiállítást rendezett már a 30., illetve a 35. évfordulóján is, ezen kívül számos, a honvédségi évfordulókhoz kapcsolódó események alkalmából. A kör javaslatára és aktív közreműködése mellett került megrendezésre 1998-ban a „150-év nemzetközi bélyegkiállítás” az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve, valamint 2003-ban a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója jegyében a 75. bélyegnapi nemzetközi bélyegkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban.

A szervezeti életünk aktív, de nem kerülte el az 1990-es évektől tapasztalható létszámcsökkenés és „elöregedés”. Jelenleg 27 tagunk van, azonban a létszám jelentős csökkenése ellenére is 1996-tól minden évben szervezünk bélyegkiállítást, vagy bélyegbemutatót a honvédség Művelődési Házában, valamint felkérésre más városokban (Sárvár, Veszprém, Gárdony). 2006-ban hét kiállítást és bemutatót rendeztünk a MABÉOSZ és más szponzorok segítségével.

 A „névtelenség” megszüntetése és ismert történelmi személyiségünk nevének ápolása érdekében körünk 1998-ban felvette a Gábor Áron nevet. A Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör aktív tevékenysége elismeréseként 1998-ban és 2006-ban a legjobb Bélyeggyűjtő Kör címet kapta a MABÉOSZ-tól.

Figyelembe véve körünk összetételét, a Magyar Honvédség hagyományainak speciális ápolását, 2005-ben kértük felvételünket a Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja tagja sorába, amelyet a Klub vezetése kedvezően fogadott. Ezt követően körünk az MH BNyK „Bélyeggyűjtő Tagozataként” is aktívan tevékenykedik.

A Kör megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére „Gábor Áron emlékívet” bocsájtottunk ki.

A visszatekintés és a történelmi évfordulók jegyében 2008-ban „Szabadság eszménye bélyegen és képeken” címmel III rangú bélyegkiállítást szervezünk a HM Kulturális és Szabadidő Központ Kht. Stefánia Galériájában. A kiállítás keretében megemlékezünk a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc 300., valamint Deák Ferenc születésének 200. évfordulójáról. Bemutatásra kerül a kör történeti anyaga, a tagság, illetve meghívott gyűjtők történelmi anyagai.

Az 55. évfordulóra is kiállítással emlékeztünk, amely a „Történelmünk a bélyegeken” címmel került megrendezésre. A II rangú bélyegkiállítást 2013. októberében szerveztük meg a Stefánia Galériában, amelynek fővédnöke Tóth Csaba Kornél úr a MABÉOSZ elnöke. A kiállítás látogatói és a kiállítók az 55. évfordulóra készített „Gábor Áron Emlékívet” kapták ajándékba.

Ezt követő években minden november elején kiállításon mutatta be a kör tevékenységét, a tagok aktív gyűjtői munkáját. Ezeken a kiállításokon igen sok látogató tekinthetett bele a bélyeggyűjtők által színvonalasan elkészített és bemutatott sokféle ismeretet nyújtó bélyegek tárházába.

Budapest 2016.

  Mándi Tibor tagozat elnök