Tagozatok

Tűzér tagozat

Az 1961-ben alapított Nyugdíjas Tisztek és Tiszthelyettesek Budapesti Klubjának 5 tüzér alapító tagja volt.

Az évek során a tagság növekedése megkívánta, hogy külön tagozatokat hozzanak létre, így 1979-ben létre jött a Tüzér Tagozat.

Alapító tagok:

Ugrai Ferenc ny. altábornagy;  Kozma Ferenc ny. ezds. Morvai Zoltán ny. ezds.  Aladics József ny. alez. Gáll Jenő ny. alez. Rada Ferenc ny.alez                          Lugosi László ny. alez.Papp Albert ny. alez. Dávid Gyula ny. szds. Kerekes János ny. fhdgy. Dobák János ny.fhdgy.

A tagság létszáma a megalakulás után jelentősen emelkedett, majd az idő múlásával csökkent, jelenleg 64 fő. Az összetétel: Ludovikát végzett és rehabilitált bajtársak, a MN. és MH. nyugállományú tagjai és családtagjaik, valamint a MH. állományában lévő aktív tisztek.

A Tagozat célkitűzései:a tüzér hagyományok ápolása; -tagjainknak végtisztesség adásában segíteni a családtagokat, búcsúztatás; beteg bajtársaink látogatása;  - a klub és saját tagozat kulturális tevékenységében való aktív részvétel(hagyományőrző kirándulások, előadások, vetélkedők)és végrehajtás; – jeles ünnepekről való megemlékezés;  tagjaink születés és névnapi köszöntése; - szervezni a jubileumi megemlékezéseket az avatási évek után..

A Tagozat tevékenysége: Minden hónap második csütörtökén klubnapot tartunk, melynek témája az éves program szerintiek, illetve aktuális kérdések. A MH. nyugdíjasokkal kapcsolatos új rendelkezéseinek ismertetése; Évkönyvet vezetünk a tagozat életéről, tevékenységéről, rögzítjük a legfontosabb eseményeket. A Nyugállományú Klub rendezvényein, rendszeresen részt veszünk.            

A tagság életkora 81 év. A tüzér Tagozat fennállásának 35 éve alatt elnökök:

Bissi Tibor ny.ezds. dr Enzsöl Gyula ny. ezds. Tessedik Győző ny. ezds. Békési Zoltán ny. ezds. Szabó Zoltán ny. alez. Pintye János ny.ezds.

A Tagozatban kiemelkedő munkát végeztek:

dr. Ábrahám László ny.ezds. Balogh Aladár ny.ezds.Bartók Sándor ny.alez. Békési Zoltán ny.ezds. dr. Enzsöl Gyula ny. ezds. Gáll Jenő ny.alez. Hamar József ny.ezds. Juhász Béla ny.alez. Kalina Pál ny.alez. Kozma Ferenc ny.ezds. Magyar József ny. alez. Móczár Béla ny. alez            Nagy Imre ny.ezds. Oláh Ferenc ny. alez. Pandol István ny. alez. Pintye János ny. ezds. Podani János ny. alez. Rácz László nyá. alez. Sike József ny. ezds. Szabó Zoltán nyá. alez. Tarján János ny. ezds Tessedik Győző ny. ezds. Tóth Gábor ny. ezds. dr. Tőzsér Gábor ny. alez. Ugrai Ferenc altábornagy Varga János ny.ezds.