Tagozatok

Személyügyi tagozat

2002. november 28-án a HM Kulturális és Szabadidő Központban, az MH Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség és jogelőd szervezetétől korábban nyugállományba került, de a közösségi élet folytatására igényt tartó 56 jelentkezővel megalakult a Személyügyi Tagozat.

Az alakuló közgyűlésen részt vett dr. Krizbai János ezds. HM humánpolitikai főosztályvezető helyettes, Kovács Zoltán ddtbk. MH VK személyügyi csoportfőnök és Kovács Imre nyá. ddtbk.,  az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja ügyvezető elnöke. A Közgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta Gillicz János nyá. vezérőrnagyot. Első elnökünk Harkai Péter nyá. ezredes lett. 

A Tagozat 2003. január 21-én tartotta első összejövetelét. Erre az időpontra további 32 fő kérte felvételét. A közösségi élet beindulását segítette, hogy néhányan már több éves tapasztalatot szereztek más tagozatok működését illetően.  Így havi összejöveteleink egyre színvonalasabbá váltak, ami vonzotta volt kollégáinkat és taglétszámunk két év elteltével már meghaladta a száz főt.  Négy-öt évig 100 - 110–en voltunk, majd elkezdődött egy lassú, de megállíthatatlannak tűnő csökkenés. Sajnálatos, hogy az utóbbi években egyre többen maradnak távol, és alig van új belépő. A lakhelyváltozás, egészségi, vagy családi ok miatti kiváláson túl 17 tagtársunk hunyt el. Jelenlegi létszámunk már csak 72.

A Klub központi rendezvényein túl, tagozatunk minden évben szervezett egy–egy jó hangulatú vidéki kirándulást, közös programot, és évzáró összejövetelt, közös hétvégi, vagy több napos pihenést honvédségi üdülőben. Folyamatosan élő közvetlen kapcsolatot tartottunk és tartunk ma is támogatónkkal, a jogutód MH VK Személyzeti Csoportfőnökséggel, Évente megtartott közös rendezvényeinken tájékoztatást kapunk a honvédséget érintő változásokról, a nyugdíjasokat érintő kérdésekről.

Büszkék vagyunk azon tagjainkra, akik a Klub célkitűzéseinek megvalósítása, ezen belül tagozatunk életének színvonalassá tétele érdekében végzett munkáját nem csak nyugdíjas közösségünk, de elöljáróink is elismerik. Sorainkból a Közgyűlés döntése alapján örökös tiszteletbeli tag Zalai József nyá. ezds. és az elmúlt évben elhunyt Bélai Gyula nyá. ezds. Egy klubtársunk részesült ezredesi előléptetésben, tizenketten kapták meg az Aranykor és a Honvédelemért Kitüntető Cím különböző fokozatait. Többen kaptak miniszteri, vezérkar főnöki, személyzeti csoportfőnöki emlékplakettet, illetve emléktárgyat.  A Klubtanács 8 főt részesített elismerésben.

Budapest, 2016. október 4.

Nagy Csaba nyá. ezds.