Tagozatok

Rákóczista tagozat

Volt egyszer egy iskola… A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola, mely 1953 és 1958 között működött és a világháborút követő új társadalmi-történelmi időszakban jelentős sze-repet töltött be az újjá szerveződő néphadsereg számára szükségessé vált új típusú, művelt, sokoldalúan képzett minőségi tisztikar kinevelésében és megteremtésében. Az iskola olyan  meghatározó értékrendet és személyiségfejlődést adott növendékeinek,  hogy közülük sokan a Magyar Néphadsereg, majd a Magyar Honvédség kiváló képességű tisztjei, katonai vezetői, jó néhányan pedig magas rangú parancsnokai, tábornokai lettek.

Egykori alma materünk  szellemisége és közösségteremtő ereje  –  rövid fennállása ellenére  – mély nyomokat hagyott mindannyiunkban. Kiváló tanárainktól, parancsnokainktól és nevelő-tisztjeinktől olyan tudást, szellemi, lelki és fizikai felkészültséget kaptunk, amely mind a katonai, mind a civil életben megalapozta életpályánkat. Az együtt töltött évek során őszinte, mély barátságok szövődtek és mind a mai napig szeretjük és tiszteljük egymást. E kohéziónak már a nyugdíjas éveink során is – az osztály- és évfolyamtalálkozókon kívül – olyan kiemelkedő állomásai voltak, mint a 2003. május 10.-i hűvösvölgyi országos találkozó, majd 2006 júniusában az első végzős évfolyam 50. érettségi találkozója egykori iskolánk színhelyén, Mátyásföldön.

Ez utóbbi találkozón merült fel elemi igényként,  hogy hozzuk létre a Rákóczisták Klubját.  A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja szervezeti keretei között és Alapszabályának elfo- gadásával így került sor 2006. szeptember 14-én a Rákóczista Tagozat  megalakítására a volt növendékek, tanárok és nevelőtisztek részvételével. Az 50 fős új tagozat létszáma a bemelegítő klubnapok  után  rohamosan  emelkedett,  s  ma már közel egy évtizedes működése során több mint duplájára növekedett (jelenleg 103 fős). Tagjai között nyugdíjas katonatisztek, tábornokok és civilek, orvosok, mérnökök, tanárok egyaránt megtalálhatók. Közös vonásuk, hogy (1-2 tiszteletbeli és pártoló tagot kivéve) valamennyien a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola növendékei,  tanárai vagy nevelőtisztjei voltak.  Havonta rendszeres és szervezett klubéletet, rendkívül változatos és gazdag, tervszerű éves program alapján végezzük tevékenységünket választott vezetőség irányításával.

Klubnapjainkon megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük 70-75-80-85 éves jubilánsainkat és gratulálunk aktuális szüli- és névnapos barátainknak. Rendszeresen színesítjük e találkozókat érdeklődésre számot tartó előadásokkal (előadóink többsége volt rákóczista!), illetve 1-1 élet-út személyes ismertetésével. Rendszeresen tájékoztatjuk a tagságot az aktuális információkról, a Klubtanács üléseiről,  valamint a munkabizottságok programjairól.  Ez év eleje óta klubnapjainkat Rákó Hiradó címmel filmvetítéssel fejezzük be klubéletünk aktuálitásairól, ill. volt iskolánk vagy a honvédség történetével kapcsolatos korabeli felvételekből.

Tagozatunk tevékenységének középpontjában iskolánk emlékének, a honvédelem és a magyar történelem haladó hagyományainak ápolása áll. Márvány-, illetve emléktáblát helyeztünk el pl. a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskoláról Mátyásföldön és a balatonkenesei Honvéd Üdülő Rákóczi sétányán álló kopjafánkon. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk  névadónk, II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc emlékhelyeinek látogatására, a helyi koszorúzásokra. Ennek szellemében több emléktúrát szerveztünk belföldön és külföldön, ill. a történelmi Magyarország területein egyaránt, melyek során Borsitól (Rákóczi szülőházától) Rodostóig szinte minden lényeges történelmi helyen megfordultunk.

Évente több tartalmas város- és helytörténeti kirándulást szervezünk idegenvezetéssel (csupán az  elmúlt  1  év  során realizált felejthetetlen látogatások  színhelyei voltak:  Pécs,  Szigetvár, Siklós, Villány, Pozsony, Vöröskő Vára és már szervezzük őszre a Tokaj-Vizsoly-Aggtelekre tervezett körutat.

Hagyományossá tettük országos találkozók keretében a „Rákóczisták Napját”, melyeket volt iskolánk esztergomi megnyitásának (1953. szeptember 21.) évfordulóira időzítünk. Kiemelkedő rendezvényeink voltak e területen: a 2009-ben és a 2013-ban, a 60. évforduló alkalmából szervezett  – közel 250 fős –  országos találkozó Mátyásföldön,  volt iskolánk épületeiben.  A jubileumi évforduló alkalmából iskolánk történetét és tevékenységét méltató könyvet jelentettünk meg  „Rákóczisták – 1953–1958”  címmel  2  DVD-lemezzel is kiegészítve,  majd  jubileumi bronzérmet adtunk ki neves művész alkotásaként.

Évente ismétlődik I. félévi 3 napos zárórendezvényünk június végén a „Rákóczisták Vidám Hétvégéje” Fonyód-Bélatelepen,  egykori nyári táborozásaink színhelyén,  melyet ez évben kivételesen a közeli Csisztafürdőn tartunk meg. Programunkat minden évben a már említett balatonkenesei kopjafánk és emléktáblánk megkoszorúzásával kezdjük.

A hagyományőrzés jegyében – a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel közösen – kezdeményeztük  és  vettük fel a kapcsolatot  2013/14-ben  a  Debreceni Honvéd Szakközépiskolával, melynek keretében sikeres pályázatot írtunk ki a növendékek részére az I. Világháború  kitörésének centenáriuma alkalmából.  A  6 sikeres pályázót Emléklappal és ajándékokkal  jutalmaztuk.

Kiemelt figyelmet fordítunk azokra a szomorú eseményekre is, amikor valaki örökre eltávozik sorainkból,  akár klubtagunk,  akár nem,  ha tudomásunkra jut,  hogy volt rákóczista barátaink közül elvesztettünk valakit.  Itt emelném ki azt is,  hogy  tiszteletünk  jeléül  évek  óta minden december 2. péntekjén  csoportosan  megemlékezünk  és  megkoszorúzzuk volt  felejthetetlen iskolaparancsnokunk, Oláh István alezredes – az 1985. december 15.-én fiatalon elhunyt honvédelmi miniszter – sírhelyét a Fiumei Úti Sírkertben.

Tagozatunk aktív, sokoldalú tevékenységét fémjelzik olyan kiadványaink is, mint a 2013 ősze óta rendszeresen megjelenő „Tied Vagyok Hazám” c. havi folyóiratunk (volt iskolánk azonos című kiadványának mintájára!), valamint a 2015-re megjelentetett „Rákóczisták Naptára”.

A Tagozat tagsága által 2014 végén megválasztott vezetőség tagjai:

      Elnök:                      Hárai Tibor

      Elnökhelyettes:        Dr. Nagy Sándor ny. ezds.

      Titkár:                      Dr. Elek Tibor ny. ezds. 2015. aug. 1-jén elhunyt.

      Pénzügyek:              Dr. Puskás Lajos ny. alez.

      Közműv.:                 Kovács József

      Szociális ügyek:       Dr. Sticzay Jenő ny. őrgy.

      Szerk. biz.:               Dr. Radványi Lajos ny. alez.

      Kommunikáció:       Tóth Gyula ny. alez.

      Fotók+akt.fela.-ok:  Gaál Károly

      Szerv.+prot.fel.-ok:  Turi Imre ny. alez.

Budapest, 2015. június 23.                                                                 Összeállította: Hárai Tibor