Tagozatok

Rákóczista tagozat

2021
Április
01
00:00
Jubilánsi köszöntés helyett szomorú nekrológ

Jubilánsi köszöntés helyett szomorú nekrológ

Folyóiratunk e számának előkészítésén dolgozva éppen Tagozatunk titkárának, dr. Nagy Sándor ny. ezredes barátunk közelgő 80 éves jubileumi köszöntőjét írtam kedden (márc. 23-án), amikor csengett a telefonom és Veronka el-elcsukló, zokogó hangján kezdte elmondani nekem a megdöbbentő hírt, hogy Sanyi meghalt! Nekem is összeszorult a szívem a szomorú hír hallatán! Férje nem érezte jól magát és a Honvéd Kórházba mentek, ahol Sanyi leült a hallban, amíg felesége orvost keresett. Mire azonban odaértek, Sanyi már összeomlott és az orvosok 1 órás élesztési kísérlete sem tudta megmenteni összeomlott keringéséből.

    Szinte nem akartam elhinni, hiszen csaknem minden nap beszéltünk telefonon a közös feladatokról és megoldásokról. Semmi nyoma nem volt annak, hogy komolyabb beteg lenne.

Ennyi egy emberélet? Soha nem tudjuk, hogy mikor, s bármely percben éppen mi történik velünk?! Hát ezúttal így lett a Jubilánsi köszöntőmből szomorú nekrológ!

    Sándor 1941. április 20-án született Nyíregyházán katona családban. A középiskola II. és III. évfolyamát 1956-58. között a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában végezte, majd 1959-ben Debrecenben érettségizett. Utána jelentkezett az Egyesített Tiszti Iskolára, majd 3 évvel később, 1962-ben avatták hivatásos tisztté. Közben 10 hónapos sorkatonai csapat-szolgálatot, majd a 3. évben 10 hónapos speciális légvédelmi rakétás tanfolyamot végzett.

    1962-től a cserépfalui légvédelmi rakéta osztálynál technikus tisztként, majd 1966-tól a miskolci légvédelmi rakéta ezrednél szolgált.

    1970-73. között vörös diplomával elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 3 éves alapfakultását légvédelmi szakon. 1973-75. között a Légvédelmi Parancsnokság politikai osztályán, majd 1975-85. között a HM Politikai Főcsoportfőnökségén propaganda főinstruktori beosztásokban tevékenykedett.

    1985-96. között a HM Személyügyi Főcsoportfőnökségén, a HM Pályairányítási Fő-osztályon, majd a HVK Tanintézeti Főnökségén volt katonai pályaírányítási és beiskoláztatási területeken kiemelt főtiszt, osztályvezető-helyettes, végül osztályvezető. Közben munka mellett, levelező szakon részt vett a ZMKA egyetemi doktori képzésében, amelyet 1990-ben "summa cum laude" eredménnyel végzett el.

    Sándor munkáját, sikeres katonai életútját 6 miniszteri, 5 kormánykitüntetéssel és egy állami érdemrenddel ismerték el. A honvédelmi miniszter 55 éves születésnapján Dísztőrt, nyugállományba vonulása alkalmából Aranygyűrűt adományozott számára.

    Sándor 62 éve élt együtt kedves feleségével, Veronkával. 3 gyermekük és 3 unokájuk van.

    Külön említésre méltó, hogy rajongott a sakkért, melyet hosszú évek óta versenyszerűen űzött és e sport területén jelentős hazai fórumoknak volt egyik felelős vezetője és szervezője. 10 éven át volt pl. a Budapesti Sakkszövetség főtitkára, később elnökségi tagja, a Honvéd Budai SE elnöke, a Magyar Sakkszövetség versenybíróságának sok éven át tagja.

    Sanyi 2010-től volt tagja, majd 2015-től vezetőségi tagja és elnökhelyettese a Rákóczista Tagozatnak. Folyamatosan aktív és mindig segítőkész barátja volt közösségünknek. Különös felelősséggel ápolta baráti kapcsolatait volt rákóczista osztálytársaival és nevelőtisztjével, aki ugyancsak élő tagja ma is tagozatunknak.

    Őszinte köszönet a baráti együttműködésért! Emlékedet megőrizzük!

                                                                                                                                  Hárai Tibor

 

2019
Október
04
07:00
Rákóczi Emléktúra

Rákóczi-Emléktúra – Gyertek velünk!

Mint ismeretes, a parlament 2019-et II. Rákóczi Ferenc Emlékévének nyilvánította abból az alkalomból, hogy az 1704-es erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron Erdély fejedel-mévé választotta. A 315. évforduló és az Emlékév kitűnő lehetőség arra, hogy Tagoza-

tunk a hagyományőrzés jegyében – a KÁRPÁTEURÓPA Utazási Iroda közreműködésé-vel – október 4-6. (p-szo-v) között  egy minden résztvevő számára élményekben gazdag

Rákóczi-Emléktúrát szervezzen – légkondicionált különbusszal és idegenvezetéssel – az alábbi útvonalon: Budapest–Szécsény–Sárospatak–Borsi–Kassa–Eperjes–Bártfa–Zboro–Fülek–Budapest. (Szállás: két éj Kassa környékén.)

Költsége: 34.000,- Ft/fő, mely a buszköltséget, az idegenvezetést, 2 éjszakai szállást és a reggeliket tartalmazza. (Megj.: felárral félpanziós ellátás is igényelhető!) A különböző emlékhelyek belépői: összesen 20 EUR/fő. Előleg befizetése: 12.000,- Ft/fő – legkésőbb május 15-ig, mely a 650 Ft-os útlemondási biztosítást is tartalmazza. (A többi részletek-ben is fizethető – legkésőbb szeptember 15-ig). Az útról filmet készítünk és külön erre az alkalomra készülő Emléklappal is szeretnénk megtisztelni a résztvevőket!

Örömmel veszünk minden kedves érdeklődőt más tagozatok tagjai részéről is! Mielőbb várjuk a jelentkezőket!

                                                                                                        Hárai Tibor

                                                                                            Rákóczista Tagozat

(Jelentkezés, további információk és befizetés: H. T.-nál.

Elérhetőségeim: e-mail: htibor38@gmail.com Mobil: 06/30/748-5790.)