Tagozatok

Pénzügyi tagozat

40 évesek vagyunk! E kerek évforduló alkalmából fogadjátok szeretettel ünnepi kiadványunkat, melyben krónikás elődeink fáradozásának köszönhetően rögzítettük múltunkat és jelenünket, alapját képezve jövőbe vetett reményeinknek.

 

A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi Tagozata 1982-ben, 40 éve alakult meg a Budapesti Nyugállományú Klub korábbi tagjaiból, valamint az ekkori szervező munka eredményeként felvett új tagokból, Szabó Imre nyá. ezredes (†)tagozat elnök vezetésével. Az alakuló létszám 50 fő volt, amely az utóbbi évek kivételével folyamatosan növekedett, 2015/2016. évfordulójára elérte 126 fős tagságot. Sajnos a 2020. év tavaszán berobbanó pandémia – remélhetőleg csak átmeneti időre - ezt a folyamatot megakasztotta.

A tagozatot jelenleg 107 fő, 66 nő és 41 férfi klubtag alkotja, mely létszámból 54 fő nyugállományú katona, 40 fő honvédségi nyugdíjas, 13 fő családtag.

A tagozat tevékenységét kezdettől fogva áldozatkész, szakmai és emberi tapasztalatokkal felvértezett vezetők és lelkes aktivisták irányítják, segítik. Munkájuk eredményeként a tagozat jól összekovácsolódott, a tagjaink – korábbi aktív életük leképeződéseként - jól érzik magukat egymás társaságában.

A tagozat korábbi vezetői közül kiemelkedő tevékenységükért tisztelettel adózunk: dr. Szabó Imre

ny. ezredes (†), Varga János ny. alezredes (†), dr. Földes Ferenc ny. ezredes, Sebrek Attila ny. ezredes volt elnökeinknek, dr. Pásztó György ny. ezredes, Gerő Elemér ny. alezredes titkároknak, Nagy Gyuláné honvédségi nyugdíjas, Laczkó Bálint ny. őrnagy (†), Galambos Éva honvédségi nyugdíjas (†), Kovács Erzsébet honvédségi nyugdíjas, Peier Ágnes ny. törzszászlós vezetőségi tagoknak[AS1] .

Külön tisztelettel kell megemlékeznünk dr. Gulyás Kálmán ny. ezredes (†) és dr. Lontai Lajos ny. altábornagy (†) urakról, akik ott bábáskodtak közösségünk megalakításánál, és bár tisztséget nem vállaltak, de tagozatunk minden lépését figyelemmel kísérték és segítették, ápolták kapcsolatunkat  bázisszervünkkel. Tagozatunk dr. Lontai Lajos ny. altábornagy urat tiszteletbeli örökös elnökévé választotta. Sajnos tavaly mindketten itt hagytak bennünket, elhunytak.

Szervezetünk vezető tisztségeit jelenleg az alábbi személyek töltik be:

Tiszteletbeli elnök: dr. Földes Ferenc ny. ezredes

Elnök: dr. Gruber Nándor ny. ddtbk.

Titkár: Kovácsné Pacsuta Sarolta ny. alezredes

Elnökhelyettes: Kulcsár István ny. ezredes

Szociális és kegyeleti referens: Ádám János ny. őrgy.

Közművelődési referens:   Takács Éva honvédségi nyugdíjas

Gazdasági ügyintéző: Mészáros Klára honvédségi nyugdíjas

 

Az elmúlt 40 évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy klubéletünk sokszínű, rendkívül gazdag a különféle programokban, eseményekben. Láthatjuk, hogy egyes időszakokra jellemző közösségi események mára már lényegében elmaradtak, csak emlékeinkben élnek (pl. csapatlátogatások, lövészet, juniális és főzőverseny), míg mások, a kulturális programok dominanciája, „örökérvényűsége” mellett, a megújulás jegyében kerültek fel újként programjaink közé (pl. a Nagy háború áldozatainak emlékére rendezett gyertyagyújtás, „író-olvasó” találkozó).

 

Szervezeti életünk formális működésének alapját jelentő, a nyári szünet kivételével, havi rendszerességgel megtartott klubnapok mellett – a teljesség igénye nélkül bemutatva - számos, a Klub és a tagozatunk által szervezett rendezvényen vettünk részt:

 • évenkénti beszámoló közgyűlés;
 • Klub küldöttgyűlések;
 • évenként központi rendezvények: Nyugdíjas Bál, Nőnap, Fenyő ünnep;
 • kéthavonta ismétlődő "Gondtalan órák" című rendezvény;
 • évenkénti szalonnasütés;
 • múzeumlátogatás: Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Bajor Gizi Múzeum, Postamúzeum, Vasarely Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, stb.
 • Gödöllői Királyi Kastély, Budai vár, Óbuda, hajóval a Dunán, gyalog mindkét partján, Belváros nevezetességei, Tropikárium, Andrássy úti paloták, Operaház, Parlament, Bazilika, Zsinagóga, Városliget, Promontor, Budakeszi Vadaspark, Sziklakórház és Mentőmúzeum, Róth Miksa emlékház, Millennium Háza, Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom, Zene háza, stb.
 • bázisszerv meghívására részvétel ünnepi állománygyűléseken, szórakoztató programokon, mint a Juniális, főző és lövész versenyek;
 • csapatlátogatások: Székesfehérvár, Szolnok, Pápa, Szentkirályszabadja, Várpalota; nem ritka, hogy az akkori meghívónk, házigazdánk ma a klub tagja, mint Berényi Oszkár dandártábornok, vagy Sebrek Attila ezredes;
 • jól sikerült kirándulások Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Visegrád, Győr, Gyöngyös, Vác, Gyula, Debrecen, Eger, Szeged, Szekszárd, Zebegény, Esztergom, Ráckeve, Kecskemét, Szentendre, Fót, Martonvásár, Királyrét, Tata, Várpalota;
 • találkozások klubtársaink hétvégi telkein, így Földes Ferenc ny. ezredes, dr. Hajdúfi László ny. ezredes (†) és Ádám János ny. őrnagy, Kulcsár István ny. ezredes meghívására;
 • nem hagytuk ki Kecelen lévő a "Pintér Művek" haditechnikai parkját, a paksi Atomerőművet, a Csillebérci Izotóp Intézetet, vagy az Unikum gyárat sem;
 • klubnapjainkon tagjaink rendszeresen tájékoztatást kapnak az aktuális eseményekről, szakavatott előadók segítségével a nyugdíjasokat érintő változásokról, élmény, vagy életút beszámolót hallgathatnak meg. Javaslataikkal, hozzászólásaikkal alakíthatják programjainkat, vagy éppen dönthetnek a felkínált programok alternatívái között. Negyedévenként színtere a jubilánsaink köszöntésének és kötetlen beszélgetéseknek. 2016-tól immár hagyomány lett, hogy ilyen alkalmakkor neves, vagy amatőr művészek is köszöntik jubilánsainkat, esetenként komplett összeállításokkal.
 • Hagyományunk, hogy a Halottak napja alkalmából Kegyeleti Megemlékezést tartunk az elhunyt katona- és polgári munkatársaink emlékére gyertyagyújtással. Elhunyt Klubtagjaink emlékét megőrizzük és ápoljuk. Kapcsolódunk a Nagy Háború áldozataira emlékező városligeti mécses gyújtáshoz az első világháborút lezáró 1918. november 11-i compiegne-i fegyverszüneti egyezmény évfordulóján.

 

Meghatározó számunkra az a támogatás, amit tagozatunk a Magyar Honvédség Pénzügyi Szolgálata mindenkori vezető – jogutód - szervétől az elmúlt 40 évben kapott: alapításkor a HM Pénzügyi Főnökségtől, napjainkban jogutódjától a HM Védelemgazdasági Hivataltól és vezetőitől, mely támogatásért és kitüntető figyelemért ez úton is köszönetet mondunk. Tagozatunk vezetősége szoros kapcsolatot tart a HM VGH főigazgatójával, vezetőivel. Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok asszony figyelemmel kíséri tevékenységünket, személyesen is támogatja törekvéseinket, részvételével emeli legfontosabb rendezvényeink színvonalát.

 

A Tagozatot képviselve aktívan részt veszünk a Klub megfelelő vezetési fórumain, így: a Klubtanács ülésein, a Titkári értekezleten, bizottságai, így a Szociális- és Kegyeleti Munkabizottság, valamint a Kulturális és Közművelődési Munkabizottság munkájában, tagjaink sorából delegáltuk a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait. Soraink közül került ki a klub ügyvezető elnöke, valamint a Kulturális és Közművelődési Munkabizottság elnöke. A Klubtanács, valamint a titkári és a munkabizottsági felelősi rendszer keretében kapott tájékoztatásokat, információkat feldolgozzuk, saját rendszerünkön szinte azonnal továbbítjuk. Klubnapunkról és egyéb fontosabb eseményekről havi tájékoztatót készítünk, amelyet – takarékossági okokból – elsősorban e-mailen juttatunk el klubtagjainkhoz. Tagjaink közül mindössze 10 fő nem rendelkezik e-mail címmel, őket időszakonként levélben tájékoztatjuk a legfontosabb eseményekről.

A Klub honlapjának megjelenése előtt a legfontosabb információkat a Facebookon „Pénzügyi nyugdíjasok” nyilvános csoport oldalon is közzétettük. Miután ez nyilvános, csoporttagjaink száma ma már 430 és nyilván való, hogy nem csak a tagozatunk állományából tevődik össze. A csoport többsége a pénzügyi szolgálatban dolgozott, de egyesek még szolgálnak ma is. Van a csoportban néhány kedves ismerős, akik nem pénzügyesek, vagy nem a honvédség köréből származnak, de érdekli őket napi tevékenységünk. A honlap megjelenésével megosztjuk az információkat (eddig sem került bizalmas adat a nyílt oldalunkra). Az oldal lehetőséget biztosít arra is, hogy hetente köszöntsük az aktuális születés- és névnaposokat, de itt adunk értesítést sajnálatosan elhunyt társainkról is.

Sajnos még nem rendszeres, de több aktív tagunk bevonásával igyekszünk kiszélesíteni kapcsolatunkat az egészségük megromlása miatt klubrendezvényeinken részt venni nem tudó tagtársunk meglátogatásával. A mostani járványhelyzetben ez még nehezebbé vált, ugyanakkor tapasztaltuk azt is, hogy a természetes szemérem okán, vagy a család, vagy a meglátogatni kívánt zárkózik el előle.

Munkafeltételeinkben, elhelyezési körülményeinkben jelentős, pozitív irányú változások következtek be. Felújításra és kialakításra kerültek a 2. emeleti közösségi helyiségek, melyeket a Klub, illetve tagozatai – felköltözve az alagsori klubszobából - birtokba vehették. Klubnapjainkat 2018. évtől, egy 90 férőhelyes teremben tudjuk megtartani kulturált körülmények között.

Az elmúlt 40 évben élményekben és látnivalókban gazdag programok, tagozati rendezvények vannak mögöttünk, melyek nem csak tudásunkat, ismereteinket gazdagítják, de szorosabbá is fűzik kapcsolatainkat, a résztvevők közösségi érzését. Múltunkra való emlékezés mellett kedvcsinálónak is szántuk e kiadványt. Szeretnénk, hogy minél többen kapcsolódjanak be jövőben a Klub és Tagozatunk meghirdetett programjaiba. Nyílt rendezvényeink, s ez van többségben, nem csak klubtársainknak áll rendelkezésére, várunk minden érdeklődőt.

Önmagunk és múltunk megbecsüléseként továbbra is álljon előttünk a Magyar Honvédség Pénzügyi Szolgálatának jelmondata:

 

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

 

 

Budapest, 2022. április hó

 

                                                             Dr. Grúber Nándor nyugállományú dandártábornok

                                                                                           tagozat elnök

 

 

A Pénzügyi Tagozat 1982-ben részben a klub korábbi tagjaiból, és részben az ekkori szervező munka eredményeként felvett új tagokból alakult. Az alakuló létszám 50 fő volt, amely azóta folyamatosan növekedett, jelenleg 128 fő. A megalakulásakor elnöke Szabó Imre nyá. ezredes (†)volt.

A tagozatot napjainkban 74 nő, illetve 54 férfi klubtag alkotja, ennek megoszlása 70 fő nyugállományú katona, 51 fő honvédségi nyugdíjas, 4 fő házastárs és 3 fő polgári személy.

A tagozat tevékenységét kezdettől fogva áldozatkész és szakmai, emberi tapasztalatokkal felvértezett vezetők és lelkes aktivisták irányítják, segítik. Munkájuk eredményeként a tagozat jól összekovácsolódott, a tagok Jól érzik magukat egymás társaságában, és kapcsolódnak korábbi aktív életükhöz.

A tagozat korábbi vezetői közül kiemelkedő tevékenységükért tisztelettel adózunk: dr. Szabó Imre nyá ezredes elnök, Varga János nyá. alezredes elnök, dr. Földes Ferenc nyá. ezredes elnök, Gerő Elemér nyá alezredes titkár, Galambos Éva honvédségi nyugdíjas, vezetőségi tag.

Ugyancsak tisztelettel említjük meg az Ellenőrző Bizottságban végzett áldozatkész tevékenységéért Gidró József nyá. alezredest, Cséve István nyá. ezredest, Baki Ferenc nyá ezredest, Solti László nyá. alez. Grozdics Józsefné honvédségi nyugdíjast.

A tagozat eredményes tevékenységében nagy szerepe volt és van a bázisszervi támogatónak, a Pénzügyi Szolgálat vezető szervének. Alapításkor HM Pénzügyi Főnökségnek, jelenleg ennek jogutódja a HM Védelemgazdasági Hivatal keretében működő, Költségvetési és Pénzügyi főigazgató felügyelete alatt dolgozó három igazgatóságnak.

A havi rendszerességgel – nyári szünet kivételével - megtartott klubnapok mellett számos külső rendezvényen mind a Klub, mind a tagozatunk által szervezett: kulturális programon, múzeumlátogatáson, kiránduláson vettünk részt, valamint a bázisszerv meghívására ünnepi állománygyűléseken, vagy szórakoztató programokon, mint a Juniális, főző és lövész versenyek. A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítenénk.

 • évenkénti beszámoló klubnap;
 • küldöttgyűlések;
 • évenként központi rendezvények: Nőnap, Fenyő ünnep, Nyugdíjas Bál, a hajókirándulások,
 • a műsorból, ebédből és zenés táncos szórakozásból álló, havonta ismétlődő "Gondtalan órák" című rendezvény
 • évenkénti szalonnasütés;
 • múzeumlátogatás: Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Bajor Gizi Múzeum, Postamúzeum; gödöllői Grassalkovich kastély
 • csapatlátogatások, Székesfehérvár, Szolnok, Pápa, Szentkirályszabadja; nem ritka, hogy az akkori meghívónk, házigazdánk ma a klub tagja, mint Berényi Oszkár dandártábornok, vagy Sebrek Attila ezredes;
 • jól sikerült kirándulások Székesfehérvár, Pécsre, Veszprémbe, Visegrádra, Esztergomba, Győrbe, Gyöngyösre, Vácra, Gyulára, Debrecenbe, Egerbe, Szegedre, Szekszárdra, Zebegénybe;
 • Szolnokon részvétel a gulyásfesztiválon, amelyen csapatot is indítottunk;
 • Fank-hegyi, Nagykovácsi, Solymári, Hűvösvölgyi, Normafai kiruccanások;
 • több kiránduláson vettünk részt a társtagozatok rendezésében: a repülő és légvédelmi tagozattal, nőtagozattal, stb;
 • találkozások klubtársaink vitézi telkein, így Földes Ferenc nyá. ezredes, dr. Hajdúfi László nyá. ezredes Ádám János nyugállományú őrnagy meghívására hétvégi házukban;
 • honvédségi üdülőkben, csapatpihenőkben kisebb hosszabb társas pihenések: Bánki tó, Erdőbénye, Hajdúszoboszló, Balatonkenese;
 • történelmi emlékek, helyek meglátogatása: Ópusztaszer, Komáromi Monostori Erőd, Pákozdi Emlékhely, Doberdó, Országház;
 • nem hagytuk ki Kecelen lévő a "Pintér Művek" haditechnikai parkját, vagy a paksi Atomerőművet sem;
 • „Bemutatom lakóhelyem” sorozatunkban végigjártuk Budapest ismert, vagy kevésbé ismert részleteit: a Duna mindkét partján, a Városligetben.
 • Klubnapjainkon tagjaink rendszeresen tájékoztatást kapnak az aktuális eseményekről, szakavatott előadók segítségével a nyugdíjasokat érintő változásokról, élmény, vagy életút beszámolót hallgathatnak meg. Javaslataikkal, hozzászólásaikkal alakíthatják programjainkat, vagy éppen dönthetnek a felkínált programok alternatívái között. Negyedévenként színtere a jubilánsaink köszöntésének és kötetlen beszélgetéseknek.

Klubnapunkról és egyéb fontosabb eseményekről havi tájékoztatót készítünk, amelyet – takarékossági okokból – elsősorban e-mailen juttatunk el klubtagjainkhoz.

A honlapunk megjelenése előtt a legfontosabb információkat a facebookon „Pénzügyi nyugdíjasok” nyilvános csoport oldalon is közzétettük. Miután ez nyilvános, tagjaink száma a csoportban már 126 és nem csak a tagozatunk állományából tevődik össze. A csoport többsége a pénzügyi szolgálatban dolgozott, de egyesek még szolgálnak ma is. Van a csoportban néhány kedves ismerős, akik nem pénzügyesek, vagy nem a honvédség köréből származnak, de érdekli őket napi tevékenységünk. A honlap megjelenésével megosztjuk az információkat (eddig sem került bizalmas adat a nyílt oldalunkra), de nem szüntetjük meg a facebookot sem.