Tagozatok

Pénzügyi tagozat

2022
Szeptember
26
15:00
Klunap

Szeptember 26-án – figyelemre méltó nagyszámú részvétel mellett – megtartottuk a nyári szünet utáni első klubnapunkat.

Tisztelettel emlékeztünk meg Gerő Elemér alezredesről, több cikluson át tagozatunk aktív titkárától a Klub tiszteletbeli örökös tagjáról és tagozatunk tiszteletbeli örökös titkáráról. Augusztus 29-én vettünk végső búcsút tőle a Fiumei úti Sírkertben.

Bemutatkozott Soós Istvánné és elnyerte a tagozat szimpátiáját, tagjaink közé fogadtuk. Böbe érezd jól magad közöttünk.

Bodza Klára dalénekes, énektanár tagozatunk tiszteletbeli tagjának javasoltuk

Tagozatunk elnöke ismertette a szeptember 25-i Klubtanácson elhangzottakat. A Fővárosi Törvényszék az új alapszabályunk több helyen történő módosítására adta vissza. Az elmúlt félév eseményei közül az Akarattyai pihenés felemásra sikerült, melynek eredménye, hogy a Kulturális Bizottság Elnöke lemondott. Egyértelműen sikeres volt viszont a Kertbarátok Terménybemutatója. Elkezdődött a jövő évi munka- és programterv kidolgozása, melyhez az ügyvezetés a tagozatok javaslatait várja. Ez év hátralévő központi programjai a szeptember 27-i jótékonysági koncert, amely azóta már sikeresen meg is történt; a november 7-n nyíló bélyegkiállítás, valamint a december 10-i Fenyőünnep. (Ez utóbbihoz a résztvevő gyermekek csomagjaira igénybejelentést várnak.) Bihari Jánosné a Felügyelő bizottság tagja ismertette a lefolytatott ellenőrzés tapasztalatait. Erről ő maga számolt be nekünk is. Összességében kisebb hiányosságoktól eltekintve rendben találták a Klubunk pénzgazdálkodását, a számlák, bizonylatok záradékolásában tapasztaltak hiányosságokat, amelyek kiküszöbölhetők.

Kovácsné Pacsuta Sarolta, tagozatunk titkára sikeresnek minősítette az augusztus 10-i Szárszói kiruccanásunkat és a szeptember 7-i látogatásunkat a budapesti Aeroparkban.  Kulcsár István, tagozatunk elnökhelyettese, a szárszói programunk házigazdája megerősítette, hogy jövőre is vár bennünket. Október havi programjaink:

10-én látogatás a Pákozdi Katonai Emlékparkba; utazás vonattal átszállással autóbuszra.

24-én Klubnap

31-én Kegyeleti megemlékezés az elhunyt pénzügyi bajtársainktól, dolgozóinkról

Ádám János a Szociális és kegyeleti bizottság szeptember 22-i üléséről adott tájékoztatást, amelynek anyagát - fontosságára tekintettel - külön levélben már megküldtem, de teljes terjedelmében most is csatolom.

Takács Éva az árván maradt Kulturális Bizottságról tájékoztatva elmondta, hogy két hölgy jelentkezett a megüresedett elnöki funkcióra. Döntés a 2022. október 18-ára összehívott rendkívüli Küldöttgyűlésen fog megtörténni.

Ezt követően került sor a jubilánsaink köszöntésére: Melczer Tamás, Szabó Lászlóné, Lipcsei Ella, Karkalik Jánosné, Pichler Erzsébet, Peier Ágnes, Venczel Lászlóné emléklapját és ajándékunkat tagozatunk elnöke és titkára adta át. Török Edit távollétében kérésére Pichler Erzsébet vette át. A távollévők mindezt később vehetik át.

Hagyományainkhoz híven a köszöntést színesítette Vendégünk Dányi Bianka ének- és zeneművész tanuló, aki csodálatos hangjával, mai dalokkal bűvölt el bennünket.

Hat fő átvette Tagozatunk megalakulása 40. évfordulójára készült kiadványunkat és az ünnepi jelképpel díszített kristály emléktárgyat. Akik még nem tudták átvenni ezeket tájékoztassák vezetőségünket mikor és hogyan kívánják azt átvenni.

Rendezvényünk, jó hangulatban, beszélgetéssel, koccintással és aprósüteményekkel zárult.

Fk. Gruber Nándor

2022
Május
23
15:00
-

Május 23-án megtartotta tagozatunk az aktuális klubnapunkat. Beköszöntött a jó idő, és ez meglátszott a résztvevők létszámán is. Többen a kertet, a szabad levegőt választották, mind a légkondicionált klubhelyiséget.

Tájékoztató a Klubtanács üléséről elmaradt, miután az Balatonakarattyai központi program miatt az csak holnap, 24-én kerül megtartásra.

Tagozatunk elnöke értékelte a 40. jubileumi rendezvényünket, és csak pozitív véleményekről tudott beszámolni. Ezt ez úton is szeretnénk megköszönni „anyaegyesületünknek” a VGH-nak és vezetőjének.

Három vezetőségi tagunk távolléte miatt csak utalni tudtunk a Bizottsági ülésekre.

Kovácsné Pacsuta Sarolta beszámolt a sikeres Kalocsai kirándulásról, amit a jelenlévők csak megerősíteni tudták. A júniusi programunk, Kirándulás-Csillaghegyre a Krisna palotába nem a programfüzetben jelzett napon, hanem június 15-én kerül sor. E program tartalmáról, lehetőségeiről Orbánné, Szabadfalvi Éva tartott bővebb ismertetőt.

Tagozatunk elnöke ismertette a klubnapot megelőző vezetői értekezlet döntését – miután a jubileumi rendezvényt kedvező pénzügyi feltételek mellett teljesült – mégsem marad el a jubilánsainknak köszöntés mellett adott szerény kis ajándékunk sem. A jubileumi köszöntés kiterjed a pandémia miatt elmaradt (2020-2021. évi) jubilánsainkra is, s ajándékunkat természetesen megkapják a márciusban köszöntöttek is. A következő köszöntés június 27-én, klubnapunkon lesz.

Dátumegyeztetési baki miatt elmaradt Farkas Bertalan ny. dandártábornok űrhajós élménybeszámolója. Nem adjuk fel, későbbi időpontban sor kerülhet rá. Űrhajósunk helyett „beugrott” Kovácsné Pacsuta Sarolta, tagozatunk titkára. Ne nem az űrbe, hanem az Évek- Életem sorozat keretében saját emlékeivel. Igen hangulatos beszámolója után durrantak a pezsgős üvegek és hangulatos beszélgetéssel zártuk klubnapunkat.

 

2022
Április
27
10:00
Megalakulásának 40 évfordulóját ünnepelte a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi Tagozata.
Honvéd Kulturális Központ színházterme.

                                                                                      

 

2022. április 27-én 10:00 órakor pénzügyisekkel telt meg a Honvéd Kulturális Központ színházterme. Megalakulásának 40 évfordulóját ünnepelte a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi Tagozata.

Fél 10 órától gyülekeztünk a színházterem bejáratánál, tagozatunk tagjai, régen látott barátok és ismerősök gyűltek össze. A várakozók a bejárat előtt egy kis kiállítást is megtekinthettek a tagozat emléktárgyaiból. Egy negyed óra múlva megnyílt a terem ajtaja, s több mint hetvenen foglaltunk helyet a nézőtéren

10 órakor Az ünnepség az elöljáró, Ballainé Krikker Zsuzsánna ddtbk a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója és a meghívott vendégek, Szabó Tünde őrnagy asszonyt a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviselője, Kulcsár Gábor a HM Zrínyi KFT ügyvezetője,  Vörös Lászlóné ny. ezredes a  MH Budapesti Nyugállományúak Klubja ügyvezető elnöke, valamint a házigazda Dr. Gruber Nándor ny. ddtbk a Tagozat elnöke bevonulásával megkezdődött a jubileumi ünnepség.

A Himnusz elhangzása után Ott József ismertette dr. Gruber Nándor ny. dandártábornok tagozatunk elnöke köszöntőjét és a Pénzügyi tagozat 40 éve rövid történeti áttekintését, megalakulásától napjainkig, emlékképek vetítésével. A dia összeállítást Takács Éva készítette.

Ezt követően Lontai Éva, emléktárgyakat adott át édesapja, Dr. Lontai Lajos altábornagy tagozatunk volt örökös tiszteletbeli elnöke hagyatékából, egy dísztőrt és egy hadbiztost ábrázoló bronz szobrocskát.

Ott József ismertette HM VGH főigazgató által a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi Tagozatának 40 éves évfordulója alkalmából kiadott köszöntőt

Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok asszony, elismeréseket adott át:

a Magyarország honvédelmi minisztere

            ELISMERŐ OKLEVELET adományozott a megalapításának 40. évfordulóját ünneplő Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi tagozata részére

Az ARANYKOR KITÜNTETŐ CÍM bronz fokozatát adományozta

Dr. Pásztó György nyugállományú ezredesnek

Sebrek Attila nyugállományú ezredesnek

 

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok a Pénzügyi Tagozata közössége érdekében végzett példamutató munkája elismeréséül

            EMLÉKTÁRGYAT adományozott

Dr. Gruber Nándor nyugállományú dandártábornoknak

Kovácsné Pacsuta Sarolta nyugállományú alezredesnek

Takács Éva honvédségi nyugdíjasnak

Tolnai Lajosné nyugállományú alezredesnek

Gál Ferenc nyugállományú alezredesnek

Ádám János nyugállományú őrnagynak

 

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka által adományozott elismeréseket Szabó Tünde őrnagy asszony adta át.

            EMLÉK OKLEVELET adományozott a Pénzügyi Tagozat megalakulásának 40. évfordulója alkalmából, megköszönve a honvédelem és katonai hagyományápolás területén kifejtett aktív tevékenységüket mellyel hatékonyan támogatták a parancsnokságot és jogelőd szervezeteit.

            ELISMERŐ OKLEVELET adományozott

Lelt Mária nyugállományú őrnagynak

 

A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke Dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábornok által adományozott elismeréseket Vörös Lászlóné nyugállományú ezredes asszony adta át.

ELISMERŐ OKLEVELET adományozott a megalakulásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Pénzügyi tagozatnak a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok érdekében,

  huzamos időn át végzett eredményes tevékenységéért.

 

KÖNYVCSOMAG elismerést adományozott

Szabó Lászlóné részére

            FESTMÉNY elismerést adományozott

Bartos Mihály nyugállományú ezredesnek

 

A távollévők az elismeréseket később kapják meg.

 

Dr. Gruber Nándor nyugállományú dandártábornok a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Pénzügyi Tagozat nevében a Pénzügyi Tagozat megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a tagozat működésének feltételeihez nyújtott támogatásáért

EMLÉKLAPOT adott át

Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornoknak a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal főigazgatójának

Szabó Tünde őrnagynak a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó parancsokság részlegvezetőjének

Kulcsár Gábornak a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének

 

Az elismerésben részesült személyeknek gratulálunk.

 

Az ünnepség hivatalos része a Szózat elhangzásával zárult. Ezt a MH Központi Zenekara színvonalas ünnepi műsora követte, Szabó Imre alezredes. vezénylésével. Közreműködött Pálinkás László énekes.

Ezt követően Joó Sándor ezredes a főigazgató asszony és a jubiláló tagozat elnöke nevében meghívta a résztvevőket az étteremben tartandó ebédre, ahol pohárköszöntőt mondott Dr. Gruber Nándor ny. dandártábornok.

A Tagozat elnöke pohárköszöntőjében emelte poharát az elődökre, a tagozat működéséhez hozzájáruló HM és MH szervekre, a jubileumi ünnepség előkészítésében és lebonyolításában fáradhatatlanul közreműködőkre, akik nélkül ez az ünnepség nem jöhetett volna létre, és végül a Klub itt lévő és távol lévő tagjaira.

 

Ebéd megkezdése előtt Kolossváry Miklós ny. alez. a Kertbarát tagozat nevében ajándékot nyújt át tagozatunknak. Mi is lehetett volna az ajándék, mint a „Kert termése”, egy finom bor, amit a legközelebbi klubnapunkon „csapra fogjuk ütni”.  Dr. Németh Ernő ny. ezredes a Közlekedési Tagozat elnöke szintén ajándékkal köszöntötte tagozatunkat. Ez egy míves cserépkorsó, amely helyet kap emléktárgyaink között.

 

Most már tényleg az ebéd következett, tavaszi zöldborsóleves vajas galuskával és Baconos ceruzababbal töltött jércemell bécsi bundában gyömbéres burgonyapürével és coleslaw saláta.

Ezután gördült be az ünnepi torta, melyről nem hiányzott a 40-es szám sem. A tortát a főigazgató asszony és a tagozat elnöke közösen vágta fel.

 

Finom ebéddel, hangulatos beszélgetésekkel zárult e sikeres jubileumi ünnepség.

 

F.k. Dr. Gruber Nándor