Tagozatok

Összfegyvernemi tagozat

  A tagozat 1979. 09. 14.-én alakult meg az összfegyvernemi szakterületekről nyugállományba  került katonák és polgári alkalmazott személyekből.

 

  A tagozat létszáma változó, 120-130 fő között ingadozik.

A közel 40 éves tagozat szervezeti élete folyamatos volt. A klub éves feladattervei nagy segítséget nyújtottak a működéshez.

  Tagjaink kedvelik a klub és a tagozat rendezvényeit, mint például a kerekévfordulós születésnapok, a nőnapi ünnepségek, az idősek világnapjához kapcsolódóak, a kirándulások.

   Szociális tevékenységünk keretében nagy figyelmet fordítottunk a baráti, a bajtársi szemlélet erősítésére, a beteglátogatásokra, segítséget nyújtottunk kegyeleti ügyek intézésében.

    Főbb célkitűzéseink:

    - a tagjaink életét befolyásoló, a szociális gondozás körébe tartozó törvények, rendeletek, utasítások feldolgozása és tagjain tájékoztatása

    - a klub kiemelt rendezvényeinek segítése

    - a honvédelem ügyének népszerűsítése

    - jó kapcsolattartás, egyűttműködés kialakítása az MH illetékes szerveivel

    - segítség nyújtás tagjaink szociális és kegyeleti problémáinak megoldásához.