Tagozatok

Nőtagozat

A Nőtagozat története

Az 1961.április 6—án a Magyar Néphadsereg Nyugdíjas Tisztek és Tiszthelyettesek Budapesti Klubja szervezetében a szakmai és fegyvernemenkénti szekciók mellett 1974. május 7-én (41 éve) megalakult a „Klub” Nőtagozata a keményebb és harcosabb női  elődeink tenni akarásából és a katona férjeink segítségével. E tagozatban összegyűlt nők célja az volt, hogy a különféle okok miatt sajnos egyedül maradt asszonyok számára olyan közösség jöjjön léte, amely alkalmas a közös gondjaik enyhítésére, megbeszélésére.

Ez a tagozat nem kapcsolódott soha semmilyen katonai alakulathoz, heterogén összetétele miatt. (Tulajdonképpen sehová, de mindenhová is tartoznánk katona férjeink miatt.) Háttérként mindig csak a „Nagy Klub” volt különféle segítségekkel. Ma már kizárólagosan csak a saját tagdíjunkból élünk, szoros tervezéssel. A Klubtanácsban az elnök (Molnár Gyuláné) képviseli a tagságot.

A kezdeti szervezkedésből hamarosan 160-170 fős tagozat lettünk, de mára már csak sajnos kb. 110 fős csapattá csökkentünk a természetes elfogyásból eredően. Korátlagunk jelenleg 80 év.

Hálás szívvel gondolunk elődeinkre, akik már akkor is felmérték, hogy egyedül maradva nagyon nehéz a női élet, különösen, koruk előre haladtával. Jobb, ha megoszthatják örömeiket, bánataikat egy hasonló élethelyzetű közösségben.

 (2014-ben gyönyörű 40 éves évfordulót szervezetünk egymás örömére néhány tagozatelnöki megtisztelő jelenlétével.

Ez alatt a 40 év alatt 5 elnökünk volt: Kendernai Györgyné, Irénke, Szittyai Ignácné, Gizike, Homoki Imréné, Jucika, Molnár Mihályné, Magda, ill. jelenleg Molnár Gyuláné, Klári.

Szervezeti életünk 5 fő csoportra irányul, alkalmazkodva a Klubtanács azonos irányú tevékenységeihez. Minden bizottság munkájában 1-1 fő vesz részt rendszeresen.

  1. A vezetőség szervező, irányító munkája, belső kapcsolataink a klub vezetésével, tagozataival az elnökön keresztül érvényesül. Tagjaink alapvetően a katonai lakóközösségekről származó hölgyekből jönnek hozzánk. Külső kapcsolataink voltak, épülnek és vannak a XIV. kerületi Önkormányzattal, iskolákkal, civil szervezetekkel, a MALÉV és BM nyugdíjasokkal, a zuglói Kézfogás és Cukrosok klubjával, a Baross Gábor egyesülettel, a Béke Szövetséggel, a HILD-sekkel, ill. a Studium Generale társulattal és a KIEG munkatársaival.
  2.  A Szociális és Kegyeleti Bizottság feladatainak megfelelően, foglalkozunk tagjaink szociális, és egészségi helyzetével, segélyezésekkel, beteglátogatásokkal (személyesen és telefon megkeresésekkel), konzerv támogatással, temetési szertartásokon és a családtagok segítségével. (Több tíz évre, névre szóló beteglátogatási füzetünk van. ezekről a tevékenységekről.

Különféle anyagokat gyűjtünk saját háztartásainkból (gyógyszerek, pelenkák, ágyneműk) a volt Verőcei Betegotthon, most a Szanatóriumi úti betegek részére, az Odry Árpád Művészotthon, valamint mások (Dél-Pesti Kórház…) vagy más, egyéni rászorultak részére.

Rendszeresen tájékozódunk és tájékoztatjuk tagjainkat a nyugdíjakat érintő változásokról, annak várható alakulásáról, aszociális törvényekről.

A Helyőrségi Alapítványba a legutóbbi gálaműsoron 40.000.-Ft készpénzt adományoztak nőtagjaink.

A budapesti és nagyatádi Hadtörténeti Intézetbe több alkalommal adtunk le katonai dolgokat. (Ruhák, csizmák, csajkák, jelvények, kitüntetések, stb.)

Sajnos az évek során sok klubtársunktól kellett végleg elbúcsúzni.

A Hősök Napján koszorúzni megyünk.

Abádszalókon 2014-ben közösen (1 autóbusznyian) tisztelegtünk az I. világháborús első hősi halottjának (Kovács Pál honvéd) szobránál és ott is, és a II. világháborús emlékoszlopnál koszorút helyeztünk el a kürtös, „takarodó” elhangzásával.

Minden évben, augusztus 6-án, a Béke szövetség rendezésében részt veszünk és 8.12 éves gyermekeink, koszorút dobnak a Dunába a Parlament előtt a Hirosíma-Nagaszaki áldozatok emlékére.

3. A közművelődési Bizottsági feladatok körében a kulturális munkát szervezzük. Nagyon szerteágazó és többféle igényhez igazodunk. Sok klubtársunkat vonz és nagy aktivitással, ötletekkel járulnak az igazi klubélethez a tagjaink. Alapvetően a „HÁZ” programjain veszünk részt általában 2-40-60 fővel ezeken a rendezvényeken.

Ezen kívül, többféle van színházbérletünk, Operaházi és Erkel Színházi, avagy a Művészetek Palotájába diploma hangversenyre, művész találkozókra. Sokan vettünk részt eddig a film múzeumi, vagy a „Női S” klub rendezvényeken, eü. előadásokon, kiállításokon, múzeumlátogatásokon, vetélkedőkön.

Megemlékezéseket tartunk minden állami vagy történelmi évfordulókon, versekkel, katonadalokkal, stb.

40-en szoktunk részt venni a Nyugdíjas bálokon, vidáman táncolva.

Minden évben részt veszünk a „Klub” által szervezett katonai vetélkedőkön, (pedig mi nem  jártunk katonai iskolákba, főiskolára, sem egyetemre.) történelem, irodalom, földrajz és művészettörténet tárgykörökből.

Megünnepeljük az Idősek Világnapját. Negyedévenként megköszöntjük a kerek évfordulós születésnaposokat, és névnaposokat, saját süteményekkel.

Saját készítésű kézimunkákból kiállítást, olykor börzét szervezünk.

Saját kártya klubunk van.

Saját versíróink, szavalóink, sőt dalkórusunk is van a magunk szórakoztatására.

2 hölgy is foglalkozik festő művészettel.

4 kötetes, kronológiailag összeállított fénykép és emléktárgyakból albumunk és 2 tablónk van a történelmünkről.

Külön ünnepeljük a „Nők karácsonyát” a „magányosaink” részére.

A 2 havonta megjelenő „Obsitos” újságba rendszeresen cikkeket írunk.

5./ A tagnyilvántartásunk és a pénzügyi területünk nagyon precízen összefogott és rendezett mind a naprakész létszám és adatok, családi elérhetőségek, mind pedig a költségvetésünk területén. (Pénzünk persze nagyon kevés van.)

 

Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a tagozatunkban (lehetőleg minden hétfőn 11-16 óra között) jól érezzük magunkat együtt; feledjük és feledtessük egyedüllétünk gondjait, szomorúságát, illetve örömeinket megoszthassuk az új generációként megszületett unokáink, dédunokáink érkezéséről, fényképekről.

Az évek során 28 fő lett a Nő tagozat tiszteletbeli tagja. 7 fő lett eddig a „Klub Örökös Tiszteletbeli” tagja, 33 fő kapott különféle miniszteri, vagy vezérkar főnöki kitüntetést. Sokan kaptunk a Klubtól különféle elismeréseket (könyvek, festmények, stb.)

Minden katonaözvegy volt katonaözvegyek találkozóján.

3 fő kapott a Zuglói Önkormányati emlékérmet.

3 volt ovó nénink lett gyémánt okleveles.

1 hölgy rendelkezik  külügyminiszteri dicsérettel.

A ”Klub” elismerésekben több művész is részesült, akik az évek során önzetlenül segítették művészi alakításukat a „Klub” életét a Művésztalálkozókon. (Közöttük több Kossuth díjas, Jászai Mari díjas ….stb.) művész.

Büszkék vagyunk arra, hogy jelen korunkban is a Magyar Honvédséghez tartozunk, és minden hétfőn itt tölthetünk együtt néhány órát e gyönyörű házban és kertben.

Állandóan figyelmeztetjük tagjainkat a bennünket célzó bűnözésekről, melyben nagyon sok segítséget, szórólapokat kapunk a rendőrségtől. Ezért is fontos nekünk, hogy nappal és itt e védett helyen lehetünk.

Mellesleg megemlítem még, hogy a múlt század elejéről szóló krónikák említik, hogy még a „Park Club” egyharmada is nő volt, majd ebből született egy szikra, hogy női csoportosulás is lehetett akkoriban is. De ez már csak történelem.

                                                                                                        Molnár Gyuláné elnök