Tagozatok

Műszaki tagozat

A tagozat 1978. március 20-án alakult, akkor még mint Műszaki szekció, amely vegyes összetételű volt. Műszakiak, hadihajósok, tűzszerészek, vegyivédelmi, közlekedési nyugállományúak alkották a szervezetet – mintegy 40-48 fővel - ezt tükrözte a vezetőség összetétele is. A második év során a vegyivédelmiek külön tagozatként kiváltak.

Szekció elnök: Hersiczky Lajos nyá. vőrgy.

Vegyivédelmi elnökhelyettes  Illés Sándor nyá. ezds.

Közlekedési elnökhelyettes: László László nyá. ezds.

Műszaki elnökhelyettes: Kocsis András nyá. ezds.

Titkár: Gajári János nyá. alez.

Titkár-helyettes: Znamenák József nyá. alez.

A megalakulás célja:

- a nyugállományú tisztek közösségi életének kialakítása;

- a közösségi élet megszervezése;

- kapcsolat fenntartása a tényleges állománnyal, az alakulatokkal és a parancsnokságokkal

- a szociális, kulturális és kegyeleti feladatok ellátása.

A tagozat, illetve a szekció havonta egy alkalommal – a nyári szünet kivételével- klubnapokon, valamint a műszaki csapatoknál, intézeteknél, helyőrségeikben szervezett szakmai és fegyvernemi napokon, kirándulásokon folytatta a klubéletet. Az éves programok elkészítése során figyelembe vettük a tagság igényeit, a szervezeti változásokat, valamint a törvényi változásokat.

A klubnapokon, kirándulásokon, szakmai napokon kiemelt figyelmet fordítottunk a kapcsolatok kialakítására, a változások követésére.

A szociális terület fontos feladatának gondoltuk az egészségi állapotuk megromlása miatt a szervezeti tevékenységtől távolmaradók látogatását, a segélyezések megszervezését.

Részt vettünk a kegyeleti megemlékezéseken, az évfordulók ünnepségein, a koszorúzásokon.

Tagozatunk tevékenységét áthatotta és áthatja a kollektíva összekovácsolása, az egymás iránti tisztelet, a honvédség helyzete iránti érdeklődés.

Az évek során a változások aklubvezetőség személyi összetételére is kihatottak.

Tiszteletbeli elnök:   Dr. Léka Gyula nyá. vörgy.

                                     Halassy Géza nyá. ezds.,

Örökös tag: : Reisinger József nyá. alez

A tagozat jelenlegi vezetése:

Tagozat elnök: Gáspár József nyá. pv. ezds.,   tel.: 06/29/370-098; 06/20/929-1710

Tagozat elnök-helyettes: Gyöngyösi Ferenc nyá. alez., tel.: 06/28/454-837;06/30/408-8390

Titkár:  Petes János nyá. alez.,  tel.: 06/30/242-1178

Titkár-helyettes: Kovács András nyá. alez.,   tel.: 06/20/803-8695

Közművelődési Munkacsoport. vezető: Kovács András nyá. alez.,   tel.: 06/20/803-8695

Szociális és Kegyeleti Munkacsoport vezető: Reisinger József nyá. alez.,  tel.: 329-6710;

 A Kommunikációs Bizottság összekötője:

Gyöngyösi Ferenc nyá. alez., tel.: 06/28/454-837;06/30/408-8390

Hagyományápoló Munkacsoport:

 Vezető: Dr. Tompa János nyá. ddtbk., tel.: 316-9214; 06/30/626-9900

 Tag: Kiszel András nyá. alez., tel.: 06/28/385-540; 06/20/369-4126

Tag: Vakhal Sándor nyá. alez., tel.: 06/30/377-5023