Tagozatok

Kertbarát tagozat

MH Budapesti Nyugállományúak Klubja  Kertbarát tagozat

Budapest

Tagozatunk Kertészkedők Klubja néven alakult meg 13 fővel 1972-ben a  az akkor még a váci utcában működő Magyar Néphadsereg Központi Klubja szervezeti kere- tében, hogy összehozza, segítse a Budapesten szolgálatot teljesítő kertészkedéssel hobby-szinten  foglakozó hivatásos és nyugállományú katonákat, polgári alkalma- zottakat. Az indulást, az eredményeket jelentősen megalapozta, hogy szakmai ve- zetőnek,  sikerült megnyerni a hazai kertbarát mozgalom egyik apostolát , a televízióból már akkor jól ismert Bálint Györgyöt , „Bálint gazdát” , akinek va- rázslatos egyéniségét, szakszerű előadásait mintegy 15 évig élvezhette a klub tagsága. Ekkor egyéb bokros teendői miatt átadta a klub szakmai irányítását egy ambiciózus egyetemi tanárnak, Dr. Komiszár Lajosnak, aki azóta is arra tanít bennünket , hogy a NAGYBETŰS kertészet érdekében sugározzuk szét mindazt, amit a foglakozásokon tanulunk. Gyuri bácsi ezután is eljárt hozzánk, míg egyéb elfoglaltságai, egészsége megengedte. Részt vett terménykiállításainkon, évfordulós ünnepségeinken, 100. születésnapját körünkben is megünnepelte, ekkor Örökös Tiszteletbeli Tagunkká választottuk. Halálakor nagy fájdalommal búcsúztunk tőle.

Az első elnök Dr. Leitner Ferenc o. ezredes volt, aki 1972-78 között vezette a csa- patot. Utána Dr. Fehér Elek o. ezredes lett az elnök, 1999-ig. Ekkor Petrics Sándor ny. alezredes vette át a kormányrudat 2001-ig. Ezután Tóth Károly ny. ezredes lett a tagozat vezetője. Ezzel egy időben lettünk a címben szereplő Klub 20. tagozata. Je- lenleg Radványi Imréné ha. az elnök. Az elmúl ötven év alatt a kertbarát tevékeny-- ségünk kiteljesedett, a létszám 40-60 fő között ingadozott, jelenleg 76-an vagyunk. Munkánkat éves terv alapján végezzük, havonta két foglakozást tartunk, 70-80 % -os részvétellel. Egynapos tematikus kirándulások mellett többnapos szakmai tanulmány- utakat is szervezünk, ahol közművelődési és pihenési szempontok is szerepelnek. A jó hangulatot és egymás megbecsülését is biztosítják a születés és névnaposok köszönté- se, megünneplése. Egyre színvonalasabbak és több látogatót vonzanak terménybemu- tatóink, amelyek kiegészülnek egyes tagok kézműves és képzőművészeti alkotásaival. Eredményeinkre felfigyeltek egyes kertészeti szaklapok cikkeket jelentettek meg rólunk, a Magyar Rádió kertbarát szerkesztője, „Bozsik gazda” több adásban szere- peltetett bennünket. Tagozatunk aktív tagja a Budapesti Kertbarát Szövetségnek és a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, amelynek vezetésében eddigi eredményes, kiemelkedő munkája alapján két tagtársunk is részt vesz : Radványi Imréné mint főtitkár, Dr. Komiszár lajos, mint elnökségi tag.

Tevékenységünkhöz mindig is kellő figyelmet, segítséget kaptunk, kapunk  mind a Klub vezetésétől, mind a Stefánia Palota Honvéd Kultúrális Központ vezetői, mun-katársai részéről.