Tagozatok

Informatikai tagozat

       1961. április 6-án megalakult a MN Budapesti Nyugállományúak Klubja. A taglétszám rohamos növekedése a 80-as évekre szükségessé tette területi, szakmai csoportosulások – tagozatok - kialakulását.

       Az Informatika (REVA) tagozatDr. Berkics László ezredes - MN REVA Szolg.Főnök kezdeményezésére 

                                             1982. november 15-én  megalakult

a Bp. XIV. Népstadion (ma Stefánia) út 34 alatti alakuló ülésen 25 alapító taggal, akik közül ma még  Dr. Gindert Károly, Pelikán János, Szabó János és Szamosi Pál nyá. alezredeseket köszönthetjük soraink között..

A Első társadalmi bizottságot az alábbiak alkották

z első társadalmi bizottságot alkották:

Elnök: Kertai István nyá. ezredes

Titkár: Varró Lajos nyá. mk. alezredes

Vezetőségi tagok: Kretz László nyá. őrnagy,

                              Kovács László nyá. alezredes

 A vezetőség 1983-ban kiegészült:

                                                    Szabó János nyá. mk.alezredes,

                                                    Végh  János nyá. alezredes,

                                                    Szabó József nyá. alezredes

tagokkal. Ezzel minden feltétel teljesült a tagozat életének megindulásához.

A Tagozat élete

     A megalakulástól eltelt 34 év során két kiadvány számolt be a tagozat életéről: (1. kép)

     Az első 15 évről egy stencilezett, kis példányszámú, de jelentős tartalmú összeállítás, a második 15 évről egy - az első kiadványi is magábafoglaló, impozáns könyv,(a továbbiakban: REVA-30) - amit a tagok ajándékként kaptak, és amiből valamennyi tagozat tiszteletpéldányban részesült.   

REVA-30

  1. Létszámalakulás (2. kép)

Tagozatunknak 2016-ig összesen 110 tagja volt. Elhunyt: 32 fő, Kilépett: 29 fő. Jelenlegi létszám: 49 fő. Az elhalálozás – a dolog természeténél fogva – gyorsuló tendenciát mutat. Tagságunk átlagéletkora növekszik, több, mint 76 év. Az viszont örvendetes, hogy eddig már két alapító tagunkat is köszönthettük 90. születésnapja alkalmából: Pelikán János és Dr Gindert Károly nyá. alezredeseket, s reméljük, ez év májusában köszönthetjük Szamosi Pál tagtársunkat is.

  1. Tagságunk aktívitása, tevékenysége

Tagságunk részvétele a tagozat munkájában példaértékű. Több mint a fele – 56 fő vállalt eddig valamilyen társadalmi funkciót (REVA-30 63. old)

  1. Rendezvényeink, kiemelt rendezvények

A tagozat rendezvényeit korábban az Informatikai Intézetben, jelenleg a MH Támogató Dandár, MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont Infornatikai központ tanácstermében tartja. Az MH BNyKlubja ügyvezetésével a kapcsolattartást a Klubtanács, a munkabizottsági ülések, a havi emlékeztetők, az Obsitos újság információi biztosítják – amelyek kifogástalanul működnek. A tagság önálló és a Klubbal közös rendezvényeit részletesen a REVA-30(19-21 és 33-35 old.) tartalmazza.

Kiemelt rendezvénynek tekintjük az év végén rendszeresen sorra kerülő gyűléseinket. Ezeken legnagyobb a részvétel, részletes beszámolót kapunk az elmult év munkájáról és csaknem minden alkalommal hallunk a MH legújabb informatikai  eszközeiről, állapotáról – legtöbbször Nyíkos alezredes úr tolmácsolásában. Eddig sikeresek voltak az évzáró rendezványek A Trófea Grill-ben – a növekvő árak, a csökkenő bevétel miatt csökkenő részvétel mellett.

Különösen kiemelt jelentőségű a MH BNyK 50 éves fennállásának méltatásában való részvételünk. Az ünnepségről  egészoldalas tudósítás jelent meg a sajtóban „A honvédtiszti hivatás egy életre szól” címmel. Merő véletlenségből ezen küldöttségünk tagjai két képen is szerepelnek.(REVA-30 37.old). A nap emlékére történt faültetésben is résztvettünk. (3. kép)

  1. A végzett munka elismerései

Végzett munkánk elismerését jellemezzék a következő adatok: 3 előléptetés; 22 különböző féle és fokozatú kitűntetés; 28 pénz- és tárgyjutalom; 16 főnek kirándulás finanszirozása Leningrádba (1988), valamint REVA fegyvernemi jelvény adományozása a tagozat akkori tagjainak. (Bővebben: REVA-30 22-24 és 62-63 old.)

  1. Tagságunk „pótcselekvései”

Tagságunknak mintegy 20%-a klubon kivüli hobbi-tevékenységnek is hódol (festészet, szobrászat, gobelin- ill. hegedűkészítés, versírás, műfordítás stb). Közülük is magasan kiemelkedik Morschhauser Miklós tagtársunk, akinek évente több kiállítása is van. Azok a tagtársak is elismerést érdemelnek, akik a háztartásban, ház körüli munkákban, kertészkedésben segítenek családtagjaiknak – netán ápolják azokat, vagy unokáznak, dédunokáznak. Vannak olyanok is, akik még aktívan vesznek részt aktuális honvédségi feladatokban.(Bővebben:REVA-30 38-56 old.)

  1. A társadalmi bizottság tagjai 2016-ban (4. kép)

      Elnök: Erl János nyá. mk .ezds   

      Szoc.Biz. tag:  Szabóné Szemereczky Ilona nyá. alez.   A titkári teendőket is ő gyakorolja.

      Kult. Biz. tag: Weiszhaar Imre nyá. ezds

      Kommuniációs felelős: Pelikán János nyá. alez    

  1. További feladataink:

- rendezvényeink színvonalának megtartása, emelése;

- taglétszámunk megőrzése, emelése;

- betegtársainkkal való törődés növelése;

- alkalmanként részvétel a Klub munkájában: weblapján a tagozatra vonatkozó rész ápolása, aktív közreműködés a Klub közelgő 55 éves fennállásának megünneplésében.

Budapest, 2016. február hó