Tagozatok

Híradó tagozat

Bemutatkozik a Híradó Tagozat

 

A MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának az egyik legnagyobb tagozata a Híradó. 1978. május 31-én alakult meg a Híradó Tagozat, akkori nevén Híradó Társadalmi Bizottság.

Az akkori bizottság méltóan képviselte a híradók érdekeit. Első elnökük Szepezdi Dezső ezredes (tagozatunk Örökös Tiszteletbeli Elnöke) volt. Sajnos ma már az alapító tagok közül senki sem él. Ők példaképeink, akikre büszkék vagyunk, és tisztelettel emlékezünk.

Tagozatunk ma is, az új lehetőségek figyelembevételével, az új kihívásokra is válaszolva az elődök példáját követi. Az idős emberek ma is azonos problémákkal küzdenek. Romló egészség, magányosság, anyagi nehézségek. Ezért főfeladataink között szerepel idős tagjaink segítése, szabadidejük értelmes, kulturált eltöltésében, művelődési és szórakozási igényük kielégítése, programok szervezése.

Képviseljük tagjaink érdekeit, a rászorulók részére kezdeményezünk a HM és az önkormányzati szerveknél a szociális segélyt. Megszervezzük az idős, beteg tagjaink látogatását és odafigyelünk az ellátásukra. Tagjaink és hozzátartozóik temetésénél közreműködünk. Kérésre felvállaljuk a búcsúztatásukat is.

Taglétszámunk 126 fő, az átlag életkor 77,82 év. Ez egy nyugdíjas klubnál jó aránynak mondható, de a tendencia az öregedés felé halad. A fiatal nyugállományúak nehezen találnak hozzánk. A következő időszak egyik fő célkitűzése ezt a tendenciát megváltoztatni.

Klubnapot tartunk minden hónap első csütörtökön, ahol tagságunk 40-45%-a jelenik meg. A vezetőség minden hónap negyedik szerdáján ül össze és megtervezi a következő hónap részletes tagozati programját, az éves munka és feladattervünket figyelembe véve. Általában havonta két kimozdulást tervezünk, egy múzeumi látogatást és egy kirándulást az ország, ritkában a Kárpát-medence valamelyik városába. Nagyon kedveltek a gyógyfürdős városok.

Szoros kapcsolatot tartunk az Együttműködő Híradó egyesületekkel: a Váci, a Székesfehérvári, a Zrínyi-Bolyai klubokkal. Rendszeresen támogatja a Tagozat költségvetését a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány, melyet ezúton is hálásan köszönünk. A legszorosabb az együttműködés a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel, mint testvér szervezettel. Klubtársaink 60%-a kettős tagsággal rendelkezik. Sok közös rendezvényünk van: majális, kirándulások, túrák, múzeum látogatások, nőnap, jubileumi születésnaposok köszöntése, idősek világnapjának ünneplése.

Az évzáró beszámoló közgyűléseket családias hangulatban rendezzük, a Stefánia Palota Regiment éttermében, ünnepi ebéddel egybekötve. Vannak olyan klubtársaink, akikkel más alkalmakkor nem, vagy csak ritkán találkozunk, a közgyűlésre viszont eljönnek. Jó hangulatban beszélgetünk az elmúlt időszak eseményeiről, a jövőben várható dolgokról. Egyszóval méltó módon zárjuk az évet.

2019. novemberi tisztújításnál a vezetőségünk megfiatalodott. Az idősebb, tapasztaltabb vezetőségi tagjaink háttérbe vonultak, de továbbra is segítik az újak munkáját. Mi pedig élünk ezzel a lehetőséggel.

A vezetőségben a feladatkörök el lettek osztva, de szükség esetén bárki, szinte bárkit tud helyettesíteni. Dr. Lindner Miklós, Örökös Tiszteletbeli Elnök a vezetőségi üléseken rendszeresen részt vesz és hasznos tanácsokkal, javaslatokkal látja el a plénumot.

 

A Híradó Tagozat vezetőségének szervezeti felépítése,

a 2019. november 4-í választást követően

Elnők:                                             Soós Tamás nyá. mk. alezredes

                                                         elhunyt 2021.03.23-án

                                                        Károly László nyá. mk. alezredes

                                                       2021.09.02-tól

Örökös Tiszteletbeli Elnők:      dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy

Elnők helyetes:                           Rózsahegyi Géza nyá. mk. alezredes

                                                        elhunyt 2020.01.11-én

                                                        Veres János nyá. alezredes

Titkár:                                            Kecskeméti András nyá. kpa

Gazdasági felelős:                       Herceg Ernőné nyá. kpa

Közművelődési bizottság tag: Jánka András nyá. kpa

Közművelődési bizottság tag: Stümmer Gyuláné nyá. százados

Szoc. és Kegyeleti biz. tag:        Becker Mária ny.

Szoc. és Kegyeleti biz. tag:        Xinogalosné Mohácsi Katalin ny. kpa

Rendezvényszervezők:              Sztruhala Sándor nyá. őrnagy

                                                         dr. Horváth László Ferenc ny. tart. mk. őrmester

                                                         Zentainé Bistei Teréz ny. családtag

 

A 2020. évben az évzárás a Covid járvány miatt elmaradt. Az elnök úr halála után, a klub életét a vezetőség egyetértésével a titkár vezette az elnökválasztásig. Az újabb járványos időszak közeledtével a vezetőség döntése szerint szeptember 2-án beszámoló- és elnökválasztó közgyűlésen összevontan számoltunk be a 2020. és a 2021. évről, és megválasztottuk az elnőkünket. Az eseményt egy jó hangulatú ünnepi ebéddel zártuk.

Soós Tamás nyá. mk. alezredes 2019. novemberi írását aktualizáltuk.

 

Budapest, 2021. október 26.