Tagozatok

Hátországi tagozat

Az 1980-as évek második felétől, majd a rendszerváltozást követő évek MH és dötő jelentős szervezeti változásai a hátországvédelmet is érintették.

Az MH Hátországi és Polgári Védelmi Parancsnokságot alárendelt csapatait, polgári védelmi szervezeteit, a fővárosi és megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságait olyan változások érték, melyek során a parancsnokság Hátországvédelmi Parancsnoksággá, majd Budapesti Katonai Kerületparancsnoksággá, később – megszűnéséig – a Központi Rendeltetésű Szervezetek Parancsnoksága lett. A változások következtében a jól képzett hivatásos állomány – ki korhatárral, ki korhatár alatt szolgálati nyugállományba kerültek. Ebben a helyzetben merült  fel a korábbi parancsnok Kelemen István vőrgy. részéről, hogy az MH Budapesti Nyugállományúak Klubján belül jöjjön létre egy újabb tagozat – a hátországi  A tagozat működésének alapját a Nyugállományúak Klubjának alapelvei, szervezeti és működési szabályzata képezte és ezen elvek szerint működik napjainkban is.

A tagozat 1995. novemberébe, 14-én tartotta megalakuló ülését, ahol 90 fő jelent meg, 72 fő azonnal felvételét kérte, akik egyhangúlag megválasztották a vezetőségre javasoltakat:

Tiszteletbeli elnöknek Darányi Miklós nyá. vezérőrnagyot,

Társadalmi elnöknek Komáromi István nyá. vezérőrnagyot,

Elnöknek S.Nagy József nyá.ezredest,

Elnökhelyettesnek Légrádi László nyá.ezredest

titkárnak Lendvai László nyá.mk.alezredest

Titkárhelyettesnek Molnár István nyá.alezredest

Vezetőségi tagoknak: Kézeli Tamás nyá.ezredest, Tóth László nyá.ezredest, Sánta Imre nyá.ezredest, Bán László nyá.ezredest, Tavalyi József nyá.ezredest, Jeszenszky Ferenc nyá.ezredest, Gál Miklós nyá.ezredest.

A megalakult vezetőség fő feladata a tagság érdeklődésének, aktivitásának felkeltése, amik a kezdeti években megalapozták a tagság tenni akarását és ragaszkodását. A klubélet kialakításában , a klub, a helyőrség parancsnokság és a tagozat rendezvényei meghatározóak voltak, megteremtették a klubélet feltételeit és összekovácsolták a tagozatot.


A húsz éves tagozat szervezeti élete folyamatos volt, a klub éves feladattervei adtak támpontot a tagozat részletes éves munkatervei elkészítéséhez és végrehajtásához. A vezetőségből delegált bizottsági tagok élő kapcsolatot tartottak a klub tagjaival, kulturális, szoc. és kegyeleti, stb.

Tagjaink kedvelik a hagyományosan megtartott rendezvényeinket, mint a kerek évfordulós születésnapok, nőnapi ünnepségek, az évnyitó bált Mátraházán, az évzáró tagozatrendezvényeket, közös üdüléseket Hajdúszoboszlón. Ezeken a rendezvényeken alakult ki a Hátország Pacsirtája, főszakácsa és mások mellett fő tűzrakója cím odaítélése is.

A Klub és a tagozat által szervezett kirándulások is hozzájárulnak a színes klubélethez. Alkalmazkodva az élet- és a rendeletek menetéhez a megszűnt honvédségi üdülők-pihenők helyett más elhelyezési lehetőségeket keresünk, utazásainkat a MÁV és a VOLÁN busz adta irányokba tereljük. Bejártuk Szabolcs-Szatmár megyét, az Őrséget, Somogy megyét, Paks-ot és a Gemenci erdőt, a Mátra és a Bükk fürdőit, de a Dél-Alföld és a Balaton-i régió sem maradt ki a sorból. Részt vettünk a Klub hajókirándulásain és igyekeztünk eredményesen szerepelni a Klub műveltségi és KRESZ vetélkedőin is.

Az eltelt évek vezetőségei nagy hangsúlyt fektettek a szociális-kegyeleti munka végzésére. Egészségükben megrendült tagjainkat figyelemmel kísértük, támogattuk. Kiemelt figyelmet fordítottunk elhunyt tagtársaink méltó, tisztességes elbúcsúztatására.

A gazdasági felelősök szakértő érdemi munkájának eredményeként rendeztük a tagdíjakat, a közös kifizetéseket, a tagozatnál gazdaságilag probléma nem merült fel.

Így telt el ez a rövid húsz év a tagozatunknál – csak néhány főbb eseményre fókuszálva. Terveink, elképzeléseink vannak a további tartalmas klubélethez, ehhez kívánunk a klub valamennyi tagjának jó egészséget.

Befejezésül álljon itt a tagozat jelenlegi vezetőségének névsora:

       Bordáné Csápka Anna nyá. zls. elnök,

       Horváth Attila nyá. szds. titkár

       Kenyeres József nyá.alez,

       Koós Tibor nyá. alez,

       Csapóné Stróbl Márta nyá. tzls,

       Váradi György honv. nyugdíjas.