Hírek

2021
Június
11
12:00
Elment egy bajtársunk!

Tisztelt Bajtársnők és Bajtársak!

Kedves Barátaink!

 Mély megrendüléssel tudatom, hogy Dr. Csatári Sándor mérnök vezérőrnagy bajtársunk, Egyesületünk és a Híradó Tagozat tagja, életének 89. évében, elhunyt.

Bajtársaitoknak, akik ismerhették, adjátok tovább a szomorú hírt!

Kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el a temetésére!

Vegyétek figyelembe majd az időjárási körülményeket, vigyázzatok magatokra!

Az Elnökség nevében: Felker Lajos, ügyvezető elnök

 

 

 

 

  
2021
Június
04
00:00
Magyar Honvédség parancsnokának levele

2021
Június
03
00:00
tájékoztatás pihenési lehetőségek igénybevételével kapcsolatban

A 2907-4/2021. nyt. számú ügyiratban (a továbbiakban: módosító ügyirat) Ön tájékoztatva
lett arról, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltak betartása érdekében szükségessé vált a korábban megküldött 3915-2/2021. nyt,. számú ügyirat módosítása.
A változó járványügyi helyzetre vonatkozó szabályozások megkövetelik az MH rekreációs
intézmények pihenési lehetőségeinek igénybevételével összefüggésben kiadott ügyirat(ok)
aktualizálását.

Ennek megfelelően – az MH EK állásfoglalása alapján – a módosító ügyirat Általános
szabályok rész 1.1. és 1.2. pont szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:
1. Általános szabályok rész
1.1. 5. pontja helyébe az alábbi szabályozás lép:
A rekreációs, regeneráló pihenésen, illetve napi intézménylátogatáson az
igényjogosulti állomány és 18. életévét betöltött családtagjai kizárólag érvényes
védettségi igazolvány vagy oltott, de „Védettségi igazolvánnyal” nem rendelkező
személy esetén a SARS-CoV-2 elleni védőoltásról szóló oltási kártya, vagy az oltás
beadásáról szóló orvosi igazolás bemutatásával vehet részt. A koronavírus ellen
védett személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a
rekreációs, regeneráló pihenésen, illetve napi intézménylátogatáson részt vehet.
1.2. 7. pontja helyébe az alábbi szabályozás lép:
2021. év előszezonjában az igényjogosult állományon kívül a nem igényjogosult vendégek pihenését, intézménylátogatását kizárólag érvényes védettségi igazolvány vagy oltott, de „Védettségi igazolvánnyal” nem rendelkező személy esetén a SARS-CoV-2 elleni védőoltásról szóló oltási kártya, vagy az oltás beadásáról szóló orvosi igazolás bemutatásával engedélyezem.
Az MH rekreációs intézmények szolgáltatásainak igénybevételekor a „Védettségi Igazolvány”, oltási kártya vagy orvosi igazolás bemutatása mellett a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása kérhető.
A módosító ügyiratban foglaltakat egyebekben változatlanul kell alkalmazni.

Egyidejűleg tájékoztatom a 2021. évi főszezoni férőhelyek meghirdetésére vonatkozó, MHP
SZCSF által kiadott ügyirat alábbiak szerinti kiigazításáról.
Hivatkozott ügyirat kitért arra, hogy a rekreációt szabályozó:
 a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú
rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló
13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) és
 a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a
rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013.
(VIII.23.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) módosítása folyamatban van, mely szabályzók tervezetten a főszezon előtt hatályosak lesznek.
Tájékoztatom, hogy a HM rendelet és a HM utasítás hatályba lépése a tervezett időszakig nem realizálódik, mire tekintettel a 2021. évi főszezoni pihenések igénybevételénél a jelenleg hatályos HM rendelet és HM utasítás szabályozásai kerülnek alkalmazásra.
Erre figyelemmel:
 a jelenleg érvényes térítési díjak nem változnak;
 a „sávos” kedvezmény a térítési díj egészére vonatkozik;
 étkezés:
o az MH RKKK-ban félpanzió vagy teljes ellátás
o az 1-5. és 7. KORK-okban csak teljes ellátás igényelhető.

Felhívom figyelmét, amennyiben az MHP SZCSF által már kiküldött új adatlapon ettől
eltérően történt az ellátás típusának megjelölése, annak adatlapon történő módosítása nem szükséges.
A MH BHD KRI Rekreációs Alosztály és a rekreációs intézmények a beutalókat a jelenleg hatályos szabályzók szerinti ellátási lehetőséggel készítik.
Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét és intézkedését a teljes személyi állományának
tájékoztatására.
Csatolva: 2907-4/2021 nyt. számú ügyirat (5 lap)
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, „időbélyegző szerint”


     Tisztelettel:                      dr. Böröndi Gábor altábornagy

 

Pótlólag továbbítom az üdülők igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást.

Mely szerint a HM rendelet és a HM utasítás hatályba lépése a tervezett időszakig nem realizálódik, így a 2021. évi főszezoni pihenések igénybevételénél a jelenleg hatályos HM rendelet és HM utasítás szabályozásai kerülnek alkalmazásra.

Erre figyelemmel:

·         a jelenleg érvényes térítési díjak nem változnak;

·         a „sávos” kedvezmény a térítési díj egészére vonatkozik;

étkezés:

·         az MH RKKK-ban félpanzió vagy teljes ellátás

·         az 1-5. és 7. KORK-okban csak teljes ellátás igényelhető.          

Amennyiben a  már kiküldött új adatlapon ettől eltérően történt az ellátás típusának megjelölése, annak adatlapon történő módosítása nem szükséges. A MH BHD KRI Rekreációs Alosztály és a rekreációs intézmények a beutalókat a jelenleg hatályos szabályzók szerinti ellátási lehetőséggel készítik.

Tisztelettel:                                                   Szabó Tünde őrnagy

                                                                          részlegvezető

                                      MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

                                               1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ (Budapest)

                                                                  Érdekvédelmi részleg

Tel.: +36-1-236-5349

HM tel.: 02-22-6448

Mobil: +36-30-815-0167

FAX: +36-1-236-5235

HM FAX: 02-22-6909

 

2021
Június
02
00:00
Elismerések átadása

Június 2-án ünnepélyes keretek között az MH KIKNYP képviselője és a Klub ügyvezetése átadta a Magyar Kultúra napja, a katonaözvegyek napja valamint Nemzeti Ünnepünk március 15-e alkalmából adományozott kitüntetéseket.