Határozatok

 

A BPNYKLUB 2022. ÉVBEN KÜLDÖTTGYŰLÉSEKEN HOZOTT HATÁROZATAI:

 

A 2022. 01. 18-i KÜLDÖTTGYŰLÉSEN:

1/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés a napirend ismertetését követően egyhangúlag, 47 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat és az 1-3 napirendi pontok együttes tárgyalását.

 

2/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, az ügyvezetés a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 47 főből 45 igen szavazattal (96%) és 2 tartózkodással (4%) elfogadta.

 

3/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, az ügyvezetés 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 47 főből 44 igen szavazattal (94%), 1 nem szavazattal (2%), 2 tartózkodással (4%), elfogadta.

 

4/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, a BNYKLUB Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját 47 főből 46 igen szavazattal (98%), 1 tartózkodással (2%), elfogadta.

 

5/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, Jenei Józsefet, 47 főből 46 igen szavazattal (98%), 1 tartózkodással (2%), megválasztotta a BNYKLUB titkárának.

                 

6/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés Lakatosné Szathmáry Olgát 47 főből 43 igen szavazattal (91%) 4 tartózkodással (9%) megválasztotta a BNYKLUB közművelődési bizottság elnökének, a BNYKLUB elnökhelyettesének.

 

7/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, 47 igen szavazattal (100%), elfogadta a BPNYKLUB 2022. évi Központi program- és rendezvénytervét.

 

8/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés 47 igen szavazattal (100%) elfogadta és 500Ft/év összegben rögzítette a BPNYKLUB tagok 2022. évi tagdíját.

 

A 2022. 03. 22-i KÜLDÖTTGYŰLÉSEN:

 

9/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag, 58 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

 

10/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlésen megjelent 58 főből, az Alapszabály módosításáról szóló előterjesztést, a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 58 igen szavazattal (100%) tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

 

11/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés, a BPNYKLUB 2021. évi pénzügyi beszámolóját a megjelent 58 főből 58 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

A BPNYKLUB 2022. ÉVBEN KLUBTANÁCSÜLÉSEKEN HOZOTT DÖNTÉSEI:

A 2022. 03. 22-i klubtanácsüléseken hozott döntések:


1. A határozatképesség megállapítása:
A Klubelnök, mint a gyűlés levezető elnöke, számba vette a klubtanácsülésen az
Alapszabály szerint szavazati joggal rendelkező tagok létszámát:34 fő. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy jelen van: 32 fő, ami a létszám (94%-a).
Megállapította, hogy a klubtanács 94%-os jelenléti aránnyal: határozatképes.


2. A beterjesztett napirendi pontok megszavazása:
A Küldöttgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták, és megszavazták a napirendi pontokat.


3. Az elnök, a bál és egyéb áprilisra feltorlódott feladatok zökkenőmentes
végrehajtása érdekében javaslatot tett, a Petőfi kiállítás, és a vetélkedő
novemberre halasztására, és ezek bélyegkiállítással együtt történő
megtartására.

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, és megszavazta a javaslatot.


4. Az elnök, az évvégi gazdasági és pü-i zárások, küldöttgyűlésen történő kötelező
elfogadása miatt javaslatot tett, az eddigi gyakorlattól eltérő időpontban (a
jövőben március hónapban) történő tervezésére.

A Küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

A 2022. 05. 24-i klubtanácsüléseken hozott döntések: