Határozatok

 

A BPNYKLUB 2022. ÉVBEN KLUBTANÁCSÜLÉSEKEN HOZOTT HATÁROZATAI:

 

A 2022. 03. 22-i KLUBTANÁCSÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK:

 

1.  A beterjesztett napirendi pontok megszavaztatása:

1/2022. (III.22.) Klubtanácsülési határozat:

A Küldöttgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták, és megszavazták a napirendi pontokat.

 

2.  A bál és egyéb áprilisra feltorlódott feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében az elnökség javaslatot tett, a Petőfi kiállítás, és a vetélkedő novemberre halasztására, és ezek bélyegkiállítással együtt történő megtartására.

2/2022. (III.22.) Klubtanácsülési határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, és megszavazta a javaslatot.

 

3. Az évvégi gazdasági és pü-i zárások, küldöttgyűlésen történő kötelező elfogadása miatt az elnökség javaslatot tett, a gyűlések eddigi gyakorlattól eltérő időpontban (március hónapban), történő tervezésére, és végrehajtására.

3/2022. (III.22.) Klubtanácsülési határozat:

A Küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és megszavazta.

 

 

A 2022. 05. 24-i KLUBTANÁCSÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK:

 

1. Napirend elfogadása.

4/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A klubtanács jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták, és megszavazták a napirendi pontokat.

 

2. Lakatosné Szathmáry Olga a klubtanács Közművelődési Bizottság elnöke, (elnökhelyettes), 05. 23-án elektromos levélben, beadott a funkciójáról történő lemondása.

5/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A klubtanács a jelen lévő 33 főből 33 igen szavazattal (100%) elfogadta a Klub Közművelődési Bizottságának elnöke, (elnökhelyettes) lemondását.

 

3. Beszámoló a Klub II. negyedéves feladatairól.

6/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A klubtanács jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Klub II. negyedéves beszámolóját.

 

4. Ebben az évben még hátralévő ünnepekre történő elismerésre felterjesztések:

Az elnökség által elfogadott, és felterjesztett lista ismertetése után, a klubtanács döntött a hatáskörébe tartozó elismerések felterjesztéséről.

7/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A jelen lévő 33 főből 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a Klub soron következő ünnepeire történő elismerésre felterjesztésekről.

 

5. A Klub honlap szerkesztő, frissítő bizottság létrehozása.

8/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A jelen lévő 33 főből 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták az informatikai bizottság kiegészítésére, a Klub új honlapjának létrehozására, és az azt szerkesztő, frissítő bizottság megalakítására tett javaslatot.

 

6. A májusban, júniusban végrehajtott, elhalasztott és a hátralévő feladatok pontosítása.

9/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A jelen lévő 33 főből 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a Klub következő feladatainak pontosítását.

 

7. A klubelnökség ügyeleti rendjének megbeszélése.

10/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A klubtanács jelen lévő tagjai, 33 főből 1 fő igen , 1 fő tartózkodással , és 31 fő nem szavazatával (93%) elvetette a klubtitkár által felvázolt folyamatos ügyeleti rend bevezetését.

 

8. A HOKOSZ által 2022 évre biztosított továbbadott támogatás bejelentése.

11/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A jelen lévő 33 főből 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a Klub rendelkezésre álló továbbadott támogatást.

 

9. Tájékoztatás bírósági bejegyzésekről.

12/2022. (V.24.) Klubtanácsülési határozat:

A klubtanács jelen lévő tagjai 33 főből 33 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták a Klub tisztségviselőinek bírósági bejegyzését.

 

A BPNYKLUB 2022. ÉVBEN KÜLDÖTTGYŰLÉSEKEN HOZOTT HATÁROZATAI:

 

A 2022. 01. 18-i KÜLDÖTTGYŰLÉSEN:

 

1. Napirend elfogadása.

1/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés a napirend ismertetését követően egyhangúlag, 47 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat és az 1-3 napirendi pontok együttes tárgyalását.

 

2. Az ügyvezetés beszámolója a 2021 évi tevékenységről.

2/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, az ügyvezetés a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 47 főből 45 igen szavazattal (96%) és 2 tartózkodással (4%) elfogadta.

 

3. Az ügyvezetés beszámolója a 2021 évi gazdálkodásról.

3/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, az ügyvezetés 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 47 főből 44 igen szavazattal (94%), 1 nem szavazattal (2%), 2 tartózkodással (4%), elfogadta.

 

4. A FB beszámolója 2021 évi munkájáról.

4/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, a BNYKLUB Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját 47 főből 46 igen szavazattal (98%), 1 tartózkodással (2%), elfogadta.

 

5. Klubtitkár jelölése, és megválasztása.

5/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, Jenei Józsefet, 47 főből 46 igen szavazattal (98%), 1 tartózkodással (2%), megválasztotta a BNYKLUB titkárának.

 

6. Közművelődési bizottság elnök (elnökhelyettes) jelölése,megválasztása.

6/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, Lakatosné Szathmáry Olgát 47 főből 43 igen szavazattal (91%) 4 tartózkodással (9%) megválasztotta a BNYKLUB közművelődési bizottság elnökének, a BNYKLUB elnökhelyettesének.

 

7. A BPNYKLUB 2022 évi Program, és rendezvényterve megvitatása, és elfogadása.

7/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés, 47 igen szavazattal (100%), elfogadta a BPNYKLUB 2022. évi Központi program- és rendezvénytervét.

 

8. A Klubtagok által fizetendő tagdíj elfogadása.

8/2022. (I.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés 47 igen szavazattal (100%) elfogadta és 500Ft/év összegben rögzítette a BPNYKLUB tagok 2022. évi tagdíját.

 

A 2022. 03. 22-i KÜLDÖTTGYŰLÉSEN:

 

1. A napirend elfogadása.

9/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag, 58 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

 

2. A BPNYKLUB új Alapszabályának megtárgyalása, elfogadása. 

10/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlésen megjelent 58 főből, az Alapszabály módosításáról szóló előterjesztést, a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 58 igen szavazattal (100%) tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

 

3. A Klub 2021 évi pénzügyi beszámolójának elfogadása.

11/2022. (III.22.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés, a BPNYKLUB 2021. évi pénzügyi beszámolóját a megjelent 58 főből 58 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

 

A 2022. 10. 18-i KÜLDÖTTGYŰLÉSEN:

 

1. Napirend elfogadása.

12/2022. (X.18.) küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag, 55 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

 

2. A közművelődési bizottság elnöke lemondásának elfogadása, az új jelölt meghallgatása, és megválasztása.

13/2022. (X.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a jelen lévő 55 főből 55 igen szavazattal (100%) elfogadta a Klub közművelődési bizottságának elnöke, (elnökhelyettes) lemondását.

 

14/2022. (X.18.) Küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés a jelen lévő 55 főből 55 igen szavazattal (100%) Szekuláné Szabó Csillát megválasztotta a Klub közművelődési bizottság elnökének, (elnökhelyettesnek).

 

3. Az új alapszabály bírósági végzés szerinti hiánypótlásának, módosításainak megtárgyalása, és elfogadása.

15/2022. (X.18.) küldöttgyűlési határozat:

A küldöttgyűlés, az alapszabály módosításáról szóló előterjesztést 54 fő (98%) igen szavazatával, 1 fő (2%) tartózkodással a kiegészítésekkel, módosításokkal együtt elfogadta.  

 

A BPNYKLUB 2022. ÉVBEN ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKEN HOZOTT
ÍRÁSBELI HATÁROZATAI:


1/2022. (IX.13.) klubelnökségi határozat:
A klub elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Rákóczista tagozat 50.000
(azaz: ötvenezer Ft.) támogatási hozzájárulását, amelyet a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar budapesti kampusza területén
felállított kopjafa restaurálásának költségeihez kért.