Határidők

2020
Január
31
00:00
-

Fel kellene mérni, van-e a Tagozatoknál gazdasági-pénzügyi ismeretekkel
rendelkező személy, aki esetleg hajlandó önkéntesen segíteni az
ügyvezetés munkájában. A tevékenység ideiglenes jellegű, amely a
pénztárnok munkájának segítését jelenti év végi zárás, beszámoló
elkészítése, jelentés felterjesztések időszakában.
Javaslat beérkezési határidő: 2020. január 30.

2020
Január
31
00:00
Pályázat irokat keresünk

keresünk a Tagozatoknál olyan személyeket, akik a
pályázatírás terén ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy
éreznek hajlandóságot egy ilyen irányú önkéntes tevékenység végzésére.
Javaslat beérkezési határidő: 2020. január 30.

2020
Január
31
00:00
-

BPNYKLUB informatikai bizottságának létrehozása és hatékony
működtetése érdekében szükség lenne informatikai ismeretekkel és
gyakorlattal, továbbá honlap üzemeltetésben jártas három (maximum 4)
főre, akik Klub informatikai rendszerét gondoznák és a honlap
naprakészségét biztosítanák.
Javaslat beérkezési határidő: 2020. január 30.

2020
Február
11
00:00
-

A BPNYKLUB-ja különböző rendezvényeken (koszorúzás, emléktábla
avatás, megemlékezés) történő képviseletére szükség lenne Klub tagjai
közül 4-6 fő, egyenruhával rendelkező, és a rendezvényeken a Klubot
méltó módon képviselő tagunk önkéntes tevékenységére.
Javaslat beérkezési határidő: 2020. február 10.

2020
Február
11
00:00
önkéntes búcsúbeszéd mondók jelentkezését várjuk

Megfontolásra ajánljuk elhunyt katonatársaink és a hozzátartozók búcsúz-
tatására önkéntes búcsúbeszéd mondók jelentkezését.
Javaslat beérkezési határidő: 2020. február 10.