Kezdőlap

A gyászoló család és a
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
mély fájdalommal tudatja, hogy életének 80. évében, 2020. december 15-án elhunyt

Kovács Imre
nyugállományú dandártábornok
a Budapesti Katonai  Kerületparancsnokság törzsfőnöke.

Felejthetetlen halottunktól, katonai tiszteletadással

a „Katonai Honvédség Halottjaként”

2021. február 24-én (szerda), 15.00 órakor a Budapesten a Fiumei úti Sírkertben
 veszünk végső búcsút.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!  

 

N e k r o l ó g

 

Mély megrendüléssel vettük a hírt, hogy Kovács Imre nyugállományú dandártábornok 2020. december 15-én hajnalban eltávozott az élők sorából.

Kovács Imre 1940. március 7-én született Hajdúböszörményben.

Nyugállományba helyezését követően már 1998 novemberében belépett az MN Budapesti Nyugállományúak Klubja akkor alakult Hátországvédelmi tagozatába. 1998 decemberében a Budapesti Klub ügyvezető elnökévé, 2002-ben a Budapesti Klub elnökévé választották. Ezt a tisztséget 2014-ig töltötte be. Részese volt a Klub működése kiterjesztésének, a működéshez szükséges feltételek kijárásának.  Pályázatok írásával, a Budapesti Obsitos újság szerkesztésével, személyi kapcsolatok építésével, támogatók felkutatásával járult hozzá a működés személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez. Szervezte a Klub tagságának részvételét a HM és az MH különféle honvédelmi rendezvényein. 1998-tól Kovács Imre folyamatosan ikonikus alakja volt a Klubnak. Személyében biztosított egyfajta folytonosságot. 2012-ben a Klubot hátrányosan érintő kényszerű költöztetések következtében a klub a megszűnés szélére sodródott, de Kovács Imre óriási energiával küzdött a fennmaradásért. Kovács Imre 2014-től a Klub társadalmi elnökeként segítette a Klubtanács és az ügyvezetés munkáját, tevékenységét. 

    Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja felhatalmazásával jelentős szerepet vállalt a HOKOSZ megalakításában Az előkészítés során kapcsolatot teremtett a nyugállományú szervezetekkel, kidolgozta a megalakításhoz szükséges okmányokat. Szervezte és előkészítette a szükséges szervezeti lépéseket.

    A HOKOSZ 2000-ben megtartott alakuló ülésén felvállalta a Szövetség ügyvezető titkári teendőinek ellátását, amit 2015-ig töltött be. Tevékenységével hozzájárult a HM és MH vezetőivel, szervezeteivel, a Honvédséghez kapcsolódó társadalmi/civil szervezetekkel a korrekt és jó kapcsolatok megteremtéséhez és fenntartásához. Tevékeny részese volt a nagy programok előkészítésének. Ilyen események voltak a nyugállományú klubok Országos Találkozója, katonaözvegyek köszöntése. Önzetlenül nyújtott segítséget a tagszervezetek működéséhez.

     2015-től a HOKOSZ Felügyelő Bizottságának elnökévé választották. Tevékenységével, iránymutatásaival segítette a Szövetség jogszerűségének fenntartását és gazdálkodási feladatainak szabályos bonyolítását.

     Munkáját számtalan elismerés követte, nyugállományúként megkapta – többek között – az Aranykor Kitűntető Cím arany fokozatát, a Honvédelemért Kitűntető Cím I. és babérkoszorúval ékesített fokozatát.

Búcsúztatásáról később történik intézkedés.

Ügyvezetés